Kwaliteitsmeting

Kwaliteitsmeting is een essentieel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Het primaire doel voor medisch specialisten is het verbeteren van kwaliteit van zorg door het inzichtelijk maken (meten) van structuren, processen en uitkomsten. Door het sturen op betrouwbare informatie kan men gericht werken aan verbetering van de patiëntenzorg. Manieren van kwaliteitsmeting zijn bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties en -indicatoren. Specifiek voor kwaliteitsvisitaties kan gedacht worden aan een medical audit waarmee de implementatie van richtlijnaanbevelingen in de praktijk in kaart gebracht kan worden.  

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Samen met een werkgroep van medisch specialisten (en eventueel andere betrokken zorgverleners en stakeholders) wordt er een kwaliteitsproduct ontwikkeld en opgeleverd. Onze adviseurs kunnen hierin de procesmatige ondersteuning verlenen. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmeting, bijvoorbeeld de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het register voor kwaliteitsregistraties en de bijbehorende toetsingscriteria. 

Onze aanpak

Samen met u bakenen we het project af en stellen het doel van het project vast. De wensen en de behoeften van het betreffende medisch specialistisch veld staan daarbij centraal. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag. Voorbeelden van de begeleiding die wij u kunnen bieden:

  • ondersteuning bij het schrijven van projectaanvragen met betrekking tot kwaliteitsmeting;
  • methodologische/epidemiologische ondersteuning bij het opstellen van een kwaliteitsregistratie;
  • methodologische ondersteuning bij het opstellen van medical audits op basis van richtlijnaanbevelingen;
  • methodologische/epidemiologische ondersteuning bij het beoordelen en samenvatten van wetenschappelijke literatuur over kwaliteitsindicatoren en PROMs (Patient Reported Outcome Measures);
  • ondersteuning bij het identificeren van de kwaliteitscyclus van de wetenschappelijke vereniging;
  • secretariële ondersteuning.

Wij kijken naar kwaliteitsmeting vanuit het oogpunt van de medisch specialist – het doel is om handvatten te geven om intern de kwaliteit van zorg te meten en deze vervolgens aantoonbaar te verbeteren. Binnen het kennisforum kwaliteitsvisitatie en -meting werken adviseurs die ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn wij als onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten goed op de hoogte van beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmeting.

Meer weten?

Wij helpen u graag bij effectieve kwaliteitsmeting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Top-Smits, adviseur, k.smits@kennisinstituut.nl.