Kwaliteitsmeting

Kwaliteitsmeting is een essentieel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Het primaire doel voor medisch specialisten is het verbeteren van kwaliteit van zorg door het inzichtelijk maken (meten) van structuren, processen en uitkomsten. Door het sturen op betrouwbare informatie kan men gericht werken aan verbetering van de patiëntenzorg.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Samen met een werkgroep van medisch specialisten (en eventueel andere betrokken zorgverleners) wordt er een kwaliteitsproduct ontwikkeld en opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan een set kwaliteitsindicatoren (waaronder Patient Related Outcome Measures) met bijbehorend plan voor inbedding in een kwaliteitscyclus. Tevens worden er bij richtlijnen indicatorensets ontwikkeld om de implementatie van een richtlijn te meten en te stimuleren. De indicatorenset wordt al gedurende het ontwikkelproces afgestemd met alle betrokken partijen, om een goede implementatie ervan te bevorderen.

Onze aanpak

Samen met u bakenen we het project af en stellen het doel van het project vast. De wensen en de behoeften van het betreffende medisch specialistisch veld staan daarbij centraal. Vervolgens gaan wij voor u aan de slag. Voorbeelden van de begeleiding die wij u kunnen bieden:

  • methodologische/epidemiologische ondersteuning bij het beoordelen en samenvatten van wetenschappelijke literatuur over kwaliteitsindicatoren en PROMs
  • ondersteuning bij het maken van conceptteksten
  • secretariële ondersteuning

Wij kijken naar kwaliteitsmeting vanuit het oogpunt van de medisch specialist – het doel is om handvatten te geven om intern de kwaliteit van zorg te meten en deze vervolgens aantoonbaar te verbeteren. Binnen het kennisforum kwaliteitsmeting werken adviseurs die ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn wij als onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten goed op de hoogte van beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmeting.

Meer weten?

Wij helpen u graag bij effectieve kwaliteitsmeting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Top-Smits, adviseur, k.smits@kennisinstituut.nl.