Training Inleiding ziekenhuisfinanciën

Deze training wordt door deelnemers gemiddeld met een 8,3 beoordeeld.

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder
Accreditatie

12 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

2 dagen | Meerdere startdata

Locatie

Omgeving Utrecht

Prijs

€ 1.370

Wil je als medisch specialist meedenken over financiële vraagstukken? Volg dan deze training waarin je de basis leert van ziekenhuisfinanciën. De Inleiding ziekenhuisfinanciën is de verkorte variant van de zesdaagse Leergang ziekenhuisfinanciën.  

Ons huidige zorgstelsel biedt medisch specialisten en zorgprofessionals meer ruimte voor ondernemerschap. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om een eigen zorgonderneming op te richten, en binnen zorginstellingen worden strategische en bedrijfseconomische verantwoordelijkheden steeds vaker op decentraal niveau belegd. 

Medische specialisten met kennis en vaardigheden op financieel gebied hebben een streepje voor. Het is immers belangrijk dat zorginhoudelijke plannen worden ondersteund door een financieel gezonde bedrijfsvoering. De Inleiding ziekenhuisfinanciën bied je een algemene, goede basis om daaraan bij te kunnen dragen. 

Programma

Tijdens de tweedaagse training krijg je antwoord op vragen als: 

 • Hoe kan ik zien of ons ziekenhuis financieel gezond is? 
 • Opereert onze afdeling bedrijfseconomisch verstandig? 
 • Wat zijn de consequenties van de nieuwste regelgeving voor ziekenhuis en medische staf? 
 • Hoe bepaal je het verschil tussen de kostprijs en de vraagprijs van een DBC? 
 • Hoe maak je een goeie businesscase van een investeringsvraag?

Studiebelasting

2 dagen.

Bijzonderheden

 • Deze training is bedoeld voor medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen.
 • Maximaal 14 deelnemers.

Waarom kiezen voor Inleiding ziekenhuisfinanciën? 

 • Een praktisch toepasbare inleiding in bedrijfseconomische en financiële onderwerpen die voor medisch specialisten en professionals relevant zijn. 
 • Breed opgezet: van basiskennis tot actuele ontwikkelingen. 
 • Ruimte voor eigen casuïstiek. 
 • De training wordt gegeven door een ervaren financieel en bedrijfskundig adviseur die zelf ook arts is. 
 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de praktijk. 

Ervaringen

'In mijn nieuwe rol heb ik behoefte aan basiskennis over ziekenhuisfinanciën om discussies enigszins te kunnen doorgronden. We kregen tijdens de training aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, hierdoor werd de materie toegankelijk. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden'.

Tineke Vos, ziekenhuispsychiater:

‘Ongeveer een jaar geleden ben ik voorzitter geworden van de Vereniging Medische Staf. Deze bestaat voor tachtig procent uit zelfstandig gevestigde specialisten. Ik ben ‘dienstverbander’ en heb mij nooit bezig hoeven houden met financiën. Het is ook niet zozeer mijn passie, eerlijk gezegd. Maar in mijn nieuwe rol heb ik wel de behoefte aan basiskennis om de discussies enigszins te kunnen doorgronden. 

De tweedaagse cursus heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Eerst werd in het kort de historie van de ziekenhuisfinanciën geschetst, vervolgens werd de informatie concreet toegespitst op de actuele stand van zaken. We kregen aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, daardoor werd de materie toegankelijk. De docent vond ik fantastisch; hij hield goed zicht op het lesprogramma en bood aan de andere kant alle ruimte voor interactie met de groep. Ik had niet gedacht dat ik deze materie zo leuk zou vinden.’ 

Jaap Doets, programmaleider:

‘Vanuit mijn ervaring met het adviseren en begeleiden van maatschappen, vakgroepen en medische staven bij de inrichting van hun organisatie, de bedrijfsvoering en het opzetten van zorgondernemingen, kan ik veel praktijkvoorbeelden geven. Dat maakt deze inleiding gevarieerd en herkenbaar voor de deelnemers.’

Inschrijven

De training wordt twee keer per jaar aangeboden. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Wanneer de geplande editie(s) al vol zijn of data niet passend zijn, schrijf dan in voor de wachtlijst. Je krijgt als eerste bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Direct inschrijven