Leergang Ziekenhuisfinanciën

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder
Accreditatie

36 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

6 dagen

Locatie

Omgeving Utrecht/Amersfoort

Prijs

€ 3.735

Vergroot je inzicht in de bedrijfseconomische uitdagingen binnen jouw ziekenhuis en staf 

Om een goede partij te kunnen zijn in de onderhandelingen over de verdeling van de middelen heb je als medisch specialist basiskennis nodig over ziekenhuisfinanciën. Met deze leergang versterk je je bedrijfseconomische inzicht op een gedegen manier. Na afloop ben je een deskundig gesprekspartner voor financieel specialisten in je omgeving. 

De zesdaagse leergang is interactief, sterk op de praktijk gericht en biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de bedrijfseconomie van algemene en academische ziekenhuizen en ggz-instellingen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiering van de medisch-specialistische zorg. Daarnaast wordt er diep ingegaan op de financiële besturing van ziekenhuizen en de medische staf. 

De actualiteit in de wet- en regelgeving komt uitgebreid aan bod. Dit gebeurt mede aan de hand van praktische casussen die je als deelnemer zelf kunt inbrengen. Voor een maximaal leereffect hanteren we maximaal 16 deelnemers. 

De Academie voor medisch specialisten biedt ook de tweedaagse training Inleiding ziekenhuisfinanciën aan, een verkorte variant van de leergang. Lees meer over deze training.  

Het programma wordt continue geactualiseerd en aangepast, om de onontbeerlijke basiskennis te koppelen aan inzicht in de meest actuele ontwikkelingen. 

Programma

De thema’s die aan bod komen zijn: 

 • Zorgstelsel, relevante wetgeving en rol van de zorgverzekeraars. 
 • Bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg en kostprijzen. 
 • Jaarrekening en toezicht. 
 • Begroting, besturing en plannings- en controlcyclus. 
 • Honorering medisch specialisten en besturing medische staf/msb/vmsd.
 • Ontwikkelingen in de eerste lijn en transitie van zorg.

Studiebelasting

 • 6 dagen van 13.30-20.30 uur, verspreid over meerdere maanden.

Bijzonderheden

 • Deze leergang is bedoeld voor medisch managers, afdelingshoofden, bestuurders van msb’s en vmsd’s, medische staven of stafconventen en penningmeesters.
 • Maximaal 14 deelnemers.

Waarom kiezen voor de Leergang ziekenhuisfinanciën? 

 • Behandelt het complete spectrum: van basiskennis tot actuele ontwikkelingen. 
 • Kleine groep maakt intensieve interactie en begeleiding mogelijk. 
 • Ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek. 
 • Leergang wordt gegeven door ervaren managers en ziekenhuisbestuurders. 

Dick Wong Chung, kno-arts:

‘Het financieel beheer van onze zelfstandige instelling voor kno-heelkunde heb ik in mijn portefeuille. Met enige ervaring op dit vlak weet je vaak de hoofdlijnen wel, maar door de cursus maak je echt een verdiepingsslag. Zoals het beoordelen van een jaarrekening. Door diverse verslagen te bekijken met iemand die er verstand van heeft, pik je toch veel meer op. Die kennis kun je weer gebruiken bij het opstellen van je eigen jaarrekening. 

Een ander voorbeeld is inzicht in de complexiteit van kostentoerekening. Ook hierover geven de docenten zeer helder en duidelijk uitleg. In gesprekken met financieel specialisten kom ik beter beslagen ten ijs. Of ik nu spreek met verzekeraars of controllers van het ziekenhuis, of dat je voor werkkapitaalfinanciering naar de bank gaat: het praat een stuk gemakkelijker als je zelf meer kennis in huis hebt.’ 

Jaap Doets, programmaleider:

‘Alleen als je goed zicht hebt op de sturende rol van geld binnen de zorg, dan kan je zelf aan het stuur gaan staan. Het is ontzettend mooi in deze leergang het vertrouwen van deelnemers op financieel gebied te zien groeien. Vrijwel iedereen geeft aan daar in de praktijk direct profijt van te hebben.’ 

Inschrijven

Direct inschrijven