Training Besturen van een vereniging van medisch specialisten in dienstverband (VMSD)

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder
Accreditatie

12 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

2 dagen | Meerdere startdata

Locatie

Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist 

Prijs

€ 1.750

Geef professioneel invulling aan uw rol als vmsd-bestuurder 

In deze vernieuwde tweedaagse training duik je samen met collega vmsd-bestuurders en onder begeleiding van ervaren trainers in actuele uitdagingen voor vmsd's en vmsd-bestuurders. Denk daarbij aan samenwerking met raad van bestuur, medische staf, msb, aan vergroting van de betrokkenheid van je achterban en aan invulling van thema’s als passende zorg en gezond en veilig werken. Heel concreet komt ook het maken van afspraken met de raad van bestuur aan bod. Bijvoorbeeld over formatie en productie, benchmarken, het budget organisatorische eenheid, waarneming en afbouw van diensten in de nacht. De training is ontwikkeld in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en de LAD

De training is geschikt voor zowel ervaren als startende vmsd-bestuurders. Bij je deelname gaan wij er van uit dat de vmsd (of een vergelijkbaar gremium) in jouw ziekenhuis is opgericht. Is de vmsd niet opgericht of werk je niet in een ziekenhuis, neem dan eerst contact met ons op via info@academiems.nl om af te stemmen in hoeverre deze training passend is voor jou. 

Wij hebben ervoor gekozen om de training op twee aaneensluitende dagen te geven inclusief overnachting. Op de eerste trainingsdag is het mogelijk om tijdens een intervisiesessie eigen casuïstiek in te brengen en van elkaar te leren. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontwikkelingen en gevolgen voor jouw vmsd, zoals passende zorg, gezond en veilig werken, nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling, toenemende vorming van één overlegtafel/ combi-coöperaties. 
 • Gelijkgerichtheid en bestuurbaarheid, wat kun je doen om dit te verbeteren binnen jouw vmsd en met de medische staf en de raad van bestuur. 
 • Intervisie, breng je eigen casuïstiek in en leer van casuïstiek van anderen, geef en kom tot nieuwe inzichten. 
 • Samenwerken en leiden, als collega en bestuurder van uw collega's en als gesprekspartner van de raad van bestuur. 
 • Beinvloeden en onderhandelen, om als vmsd-bestuurder de doelen van de vmsd en die van je partners te bereiken. 

Studiebelasting

 • 2 dagen, inclusief overnachting.

Bijzonderheden

 • Deze training is bedoeld voor vmsd-bestuurders, zowel ervaren als startend.
 • Maximaal 14 deelnemers.

Waarom kiezen voor de training Besturen van een vereniging van medisch specialisten in dienstverband? 

 • Direct toepasbaar in je praktijk: zowel externe als interne ontwikkelingen en praktische uitdagingen komen uitvoerig en in samenhang aan bod. 
 • Volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en daarmee voor (dilemma’s in) de dagelijkse praktijk. 
 • Intensieve interactie en individuele begeleiding dankzij kleine groep. 
 • Diverse trainers met relevante kennis en ervaring. 
 • De Academie voor medisch specialisten is een gespecialiseerde aanbieder en kent de medische praktijk. 

Inschrijven

De training wordt twee keer per jaar aangeboden. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Wanneer de geplande editie(s) al vol of data niet passend zijn, schrijf dan in voor de wachtlijst. Je krijgt als eerste bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Direct inschrijven