Training Besturen medische staf in een ggz-instelling

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder
Accreditatie

12 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

2 dagen

Locatie

Van der Valk Arnhem

Prijs

€ 1.650

Geef professioneel invulling aan uw rol als stafbestuurder in de ggz 

De training Besturen medische staf in een ggz-instelling geeft in twee dagen inzicht in jouw rol en taken als stafbestuurder in een ggz-instelling. Er is aandacht voor praktische kennis en vaardigheden om op een professionele wijze invulling te geven aan deze bestuursfunctie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie en werking van de medische staf, beleid en bestuur, samenwerken met de raad van bestuur en de achterban, financiële besturing van de instelling, oefenen van vaardigheden zoals omgaan met belangentegenstellingen, weerstand en bezwaren, overtuigen en onderhandelen. 

De training is geschikt voor zowel startende als ervaren stafbestuurders in de ggz. Bij deelname gaan wij ervan uit dat de medische staf in de instelling in oprichting is of al is opgericht. Is er nog geen concreet initiatief om een medische staf op te richten of werkt je niet in een ggz-instelling? Neem dan eerst contact met ons op via info@academiems.nl om af te stemmen in hoeverre deze training passend is. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontwikkelingen en gevolgen voor jouw staf. Denk daarbij aan invoering van het zorgprestatiemodel, uitstroom van personeel, implementatie van het kwaliteitsstatuut en omgaan met dienstenproblematiek. 
 • Beleid en besturing. Hierbij is ook aandacht voor de rol inrichting van bestuur van de ggz-instelling, de diverse stakeholders en de cyclus van beleidsvorming en sturing. 
 • Samenwerking en leiderschap. De focus ligt op de samenwerking binnen jouw staf en met de raad van bestuur en andere stakeholders, waarbij er aandacht is voor jouw persoonlijke leiderschap hierin. 
 • Beinvloeden en onderhandelen. Zodat je als stafbestuurder de doelen van de staf en die van jouw partners kunt bereiken. 
 • Financiële sturing van een ggz-instelling met een praktische insteek. Inclusief de effecten van het nieuwe zorgprestatiemodel. 

Studiebelasting

 • 2 dagen inclusief overnachting.

Bijzonderheden

 • Deze training is bedoeld voor stafbestuurders in ggz-instellingen, zowel ervaren als startend.
 • We adviseren om deze training samen met een collega te volgen (maximaal 3 deelnemers van dezelfde instelling).
 • De kosten van optionele intervisiebijeenkomsten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Waarom kiezen voor de training Besturen medische staf in een ggz-instelling? 

 • Direct toepasbaar in de praktijk: zowel externe als interne ontwikkelingen en praktische uitdagingen komen uitvoerig en in samenhang aan bod. 
 • Volop ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en daarmee voor (dilemma’s in) de dagelijkse praktijk. 
 • Intensieve interactie en individuele begeleiding dankzij kleine groep. 
 • Diverse trainers met relevante kennis en ervaring. 
 • De Academie voor medisch specialisten is gespecialiseerd aanbieder en kent de medische praktijk.

Ervaring

Rixt Riemersma, psychiater:

‘Deze training heeft mij inzicht gegeven in de positionering die de medische staf kan innemen in een ggz-instelling. De verschillende aspecten die komen kijken bij het besturen van een vereniging medische staf, met name het gesprekspartner zijn van het bestuur van de instelling en het vertegenwoordigen van de achterban, komen op een verhelderende manier aan bod. Last but not least: de uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s uit andere instellingen brengt ons gezamenlijk verder in het proces van een grotere betrokkenheid bij beleid.’

Inschrijven

De training wordt een of twee keer per jaar aangeboden. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Wanneer de geplande editie(s) al vol of data niet passend zijn, schrijf dan in voor de wachtlijst. Je krijgt als eerste bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Direct inschrijven