NVMM cursus laboratoriummanagement voor aios

Deze cursus wordt door deelnemers gemiddeld met een 8,3 beoordeeld.

Doelgroep
Aios / anios
Accreditatie

Niet van toepassing

Duur

2 blokken van 3 dagen

Locatie

Akoesticum in Ede

Prijs

€ 2.860

Voor een optimale aansturing van het medisch lab van de toekomst 

Ook van aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken.

Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor medisch specialisten in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) dit intensieve managementprogramma ontwikkeld. Het Concilium Microbiologicum Medicum heeft dit programma verplicht gesteld voor alle aios medische microbiologie in de laatste fase van hun opleiding.

Het programma vergroot de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de optimale aansturing van het medisch laboratorium van de toekomst. Een lab dat opereert in een complexe omgeving, met diverse spelers en stakeholders, waar kwaliteit, efficiency, samenwerking en innovatie alleen maar nog belangrijker worden.

Programma

Blok 1 

 • De organisatie van ziekenhuis, medische staf en laboratorium. 
 • Ervaring uit de praktijk. 
 • Verandermanagement. 
 • De toekomst van de medische microbiologie. 
 • Functioneren van het zorgstelsel. 
 • De bedrijfseconomie van het lab. 
 • Opdracht visie/beleid. 

Blok 2 

 • Bespreking opdracht. 
 • Samenwerking binnen de vakgroep. 
 • Vergadertechnieken. 
 • Leidinggeven. 
 • Onderhandelen en conflicthantering. 

Studiebelasting

Het programma is opgedeeld in 2 blokken van elk 7 dagdelen (3 dagen), inclusief 2 overnachtingen per blok. 

Overige bijzonderheden

 • Het programma is naast voor aios medische microbiologie ook toegankelijk voor medisch moleculair microbiologen i.o. 

 • De cursus is bedoeld voor aios in de laatste twee jaar van de opleiding. De cursuskosten zijn inclusief overnachtings- en verblijfskosten. Bij overinschrijving krijgen aios die het eerst hun opleiding afronden voorrang bij deelname.

 • Dit managementprogramma wordt één keer per jaar gegeven. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als het programma al is gestart of vol is, word je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start. 

 • 12-20 deelnemers.

Waarom kiezen voor de NVMM cursus laboratoriummanagement voor aios?

 • Scherper inzicht in de organisatie van het zorgstelsel en de financiering van medisch-specialistische zorg. 
 • Meer begrip van het bedrijfseconomische en politieke umfeld waarin het medisch lab opereert. 
 • Concrete handvatten voor het opstellen van een strategisch plan en de doorvertaling in jaarplannen, projectplannen kostprijsberekeningen en een planning-en-controlcyclus. 
 • Managementvaardigheden versterken, zoals feedback geven, onderhandelen, conflicthantering, schrijven van persoonlijk ontwikkelplan, situationeel leidinggeven, vergadertechniek, het voeren van verschillende soorten gesprekken. 
 • Ruimte voor interactie en inbreng van eigen vragen en leerdoelen. 
 • Kleine groep maakt individuele begeleiding en intensieve interactie mogelijk. 
 • De Academie voor medisch specialisten is een gespecialiseerd aanbieder en kent jouw praktijk. 

Inschrijven

Dit managementprogramma wordt één keer per jaar gegeven. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Als het programma al is gestart of vol is, word je op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt bericht zodra er een nieuwe groep start.

Direct inschrijven