Managementcursus voor laboratoriumspecialisten i.o.

Deze training wordt door deelnemers gemiddeld met een 8,3 beoordeeld.

Doelgroep
Aios / anios
Accreditatie

Niet van toepassing

Duur

3 blokken van 2 tot 3 dagen, inclusief overnachtingen

Locatie

Villa Heidebad, Epe (Gelderland) 

Prijs

€ 4.495

Voor een optimale aansturing van het medisch lab van de toekomst 

Ook van aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken. Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor medisch specialisten in samenwerking met de werkgroep managementcursus dit intensieve managementprogramma ontwikkeld.

Het programma vergroot de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de optimale aansturing van het medisch laboratorium van de toekomst. Een lab dat opereert in een complexe omgeving, met diverse spelers en stakeholders, waar kwaliteit, efficiency, samenwerking en innovatie alleen nog maar belangrijker worden.

Programma

Blok 1 

 • De organisatie van het ziekenhuis en de rol/positie van het laboratorium binnen de complexe ziekenhuisorganisatie. 
 • Ervaring uit de praktijk. 
 • Opdracht visie/beleid. 

Blok 2 

 • Verandermanagement en de vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan een laboratoriumorganisatie. 
 • Oefenen met vaardigheden als communicatie, conflicthantering en leiderschapsstijlen. 

Blok 3 

 • Kwaliteitsmanagement vanuit een managementperspectief. 
 • De eigen rol bij interne en externe audits (voorbereiding, uitvoering, evaluatie en follow-up, hoe geef je leiding aan dit proces). 
 • Begeleiding van de optimalisatie van processen (Lean, Six Sigma). 

Studiebelasting

De cursus bestaan uit 3 blokken van 2 tot 3 dagen, inclusief overnachtingen, en 14 uur huiswerk.

Overige bijzonderheden

 • Doelgroep: laboratoriumspecialisten i.o.
 • De managementcursus vindt jaarlijks in het najaar plaats. Schrijf je in voor de wachtlijst om op de hoogte te worden gebracht van de toekomstige data van deze cursus.

Waarom kiezen voor de Managementcursus voor laboratoriumspecialisten i.o.?

 • Scherper inzicht in de organisatie van het zorgstelsel en de financiering van medisch specialistische zorg. 
 • Meer begrip van het bedrijfseconomische en politieke umfeld waarin het medisch lab opereert. 
 • Concrete handvatten voor opstellen van een strategisch plan en de doorvertaling in jaarplannen, projectplannen kostprijsberekeningen en een planning- en controlcyclus. 
 • Managementvaardigheden versterken, zoals feedback geven, onderhandelen, conflicthantering, schrijven van persoonlijk ontwikkelplan, situationeel leidinggeven, vergadertechniek, het voeren van verschillende soorten gesprekken. 
 • Ruimte voor interactie en inbreng van eigen vragen en leerdoelen. 
 • Kleine groep maakt individuele begeleiding en intensieve interactie mogelijk. 
 • De Academie voor medisch specialisten is een gespecialiseerde aanbieder en kent uw praktijk. 

Ervaring

Marieke Frasa, klinisch chemicus:

De cursus bestond uit drie intensieve blokken. Ik vond het heel zinvol om bepaalde zaken eens goed uitgelegd te krijgen. Je leert over de organisatie van het ziekenhuis, het zorgstelsel en wat erachter zit. Hoe is bijvoorbeeld de relatie tussen DBC’s en zorgverzekeraars, in samenhang met de wetgeving? Verder kwam het samenwerken binnen de vakgroep naar voren waaronder de taakverdeling en de omgangsvormen. Het huiswerk dat we meekregen bestond uit het houden van interview met een lab dat een groot project had uitgevoerd. Het was interessant om te horen hoe ambities worden gerealiseerd. Het programma is niet alleen theoretisch maar ook heel interactief. In de vorm van rollenspellen gingen we vergadertechnieken oefenen, onderhandelen, conflicten hanteren en slechtnieuwsgesprekken voeren. Dit gebeurde onder leiding van ingehuurde acteurs die ontzettend goed waren in het inbeelden van bepaalde personen. Ik vond de training erg nuttig, zeker omdat je na je opleiding een leidinggevende functie krijgt.

De trainers:

De cursus wordt verzorgd door een team van ervaren docenten, onder begeleiding van een laboratoriumspecialist klinische genetica, klinische chemie of medische immunologie. De begeleiding kan per cursus wisselen. De enthousiaste trainers maken het programma op maat naar de behoeften van de groep en hebben jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van zorgbestuurders en -professionals.

Inschrijven

De managementcursus vindt jaarlijks in het najaar plaats. Schrijf je in voor de wachtlijst om op de hoogte te worden gebracht van de toekomstige data van deze cursus.

Direct inschrijven