Leergang Medisch management in ziekenhuis, revalidatie- of ggz-instelling

Doelgroep
Medisch specialisten,
Medisch manager / vakgroepvoorzitter / bestuurder
Accreditatie

40 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

8 dagen

Locatie

Diverse locaties in het land

Prijs

€ 4.345

Leer de belangrijkste ins en outs van leidinggeven en (duaal) management 

Ben je medisch specialist in een ziekenhuis, revalidatie- of ggz-instelling en ben of word je van medisch manager, vakgroepvoorzitter of afdelingshoofd? Leg dan een brede theoretische én praktische basis met deze achtdaagse leergang Medisch Management. 

Je verwerft praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om een leidinggevende of – eventueel duale – managementrol te vervullen in vaak bijzonder complexe zorgorganisaties. 

Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen binnen en buiten de eigen organisatie en de focus ligt op toepassing in de eigen werkomgeving en rol. Ook is er ruimte voor eigen ontwikkeling in het invullen van deze veeleisende rollen. De basis hiervoor wordt gelegd door een Persoonlijke profielanalyse die een rol speelt om meerdere trainingsdagen en kan worden gebruikt bij de twee begeleide, online intervisiemomenten. 

De Academie zet verschillende, deskundige trainers in die expert zijn op hun vakgebied en thuis zijn in de medisch-specialistische zorg. De leergang wordt gecoördineerd door een ervaren programmaleider. 

Deze training wordt door deelnemers gemiddeld met een 8,4 beoordeeld.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende modules: 

Dag 1:  

 • Governance van de zorginstelling en duaal management 
 • Ontwikkelingen in de zorg en vertaling naar strategie en beleid 

Dag 2: 

 • Financiering van de zorginstelling en financiële sturing 
 • Organisatie van de kwaliteitscyclus 

 Dag 3: 

 • Power dynamics - invloed op het krachtspel binnen samenwerking 
 • Investeren in een veilig werk- en leerklimaat 
 • Begeleid online intervisiemoment 

Dag 4: 

 • Leidinggeven, coachen, aanspreken 

Dag 5: 

 • Invulling HR-verantwoordelijkheid 
 • Duurzame inzetbaarheid 
 • Begeleid online intervisiemoment 

 Dag 6: 

 • Implementatie van zorgevaluatie en gepast gebruik 
 • Verplaatsing van zorg en coördinatie van ketenzorg 

Dag 7: 

 • Omgaan met digitalisering en administratieve lasten 
 • Integraal capaciteitsmanagement 

Dag 8: 

 • Effectief vergaderen en besluiten nemen 
 • Succesvol beïnvloeden en onderhandelen 

Studiebelasting

 • 8 dagen van 9.30 tot 17.00 uur, verspreid over een aantal maanden en twee intervisiebijeenkomsten. 
 • 8 tot 12 uur leestijd.

Bijzonderheden

 • Deze leergang is bedoeld voor aankomend of beginnend medisch managers, vakgroepvoorzitters en afdelingshoofden. En in algemene zin voor in management geïnteresseerde medisch specialisten.
 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Op verzoek kan deze leergang – eventueel in aangepaste vorm – incompany worden verzorgd. Het is daarbij ook mogelijk om andere zorgprofessionals en bedrijfskundig managers te laten deelnemen. 
Afbeelding

Waarom kiezen voor de leergang Medisch management in ziekenhuis, revalidatie- of ggz-instelling? 

 • Gerichte kennis en vaardigheden opdoen voor de praktijk van ziekenhuis, revalidatie- en ggz-instelling. 
 • Een brede inleiding in alle relevante aspecten die in leidinggevende en managementfuncties van belang zijn. 
 • Intensieve interactie in kleine groep (maximaal 16 deelnemers). 
 • Ruimte voor eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaringen. 
 • Een impuls voor nieuwe mogelijkheden in jouw verdere loopbaan. 

Programmaleider Katrien Hendriks over de leergang

‘De rol van medisch manager, vakgroepvoorzitter of afdelingshoofd is uitdagend. Op het snijvlak van het medisch en het bedrijfskundig domein draag je - al dan niet duaal - de verantwoordelijkheid voor een cluster/zorgeenheid, afdeling of vakgroep/team. Dit vraagt om kennis van de werking van de organisatie, de besturing, de planning- en controlcyclus, maar ook inzicht in actuele thema’s als integraal capaciteitsmanagement en omgaan met digitalisering. Daarnaast zijn leidinggevende vaardigheden belangrijk, denk aan coachen en aanspreken, maar ook het creëren van een veilig werkklimaat. In deze leergang Medisch Management worden naast theorie vooral praktische handvatten aangereikt die helpen deze bijzondere rollen met succes in te vullen. Als programmaleider voel ik mij verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de modules en bewaak ik de rode draad tijdens deze leergang.’ 

'Je krijgt naast theorie vooral praktische handvatten aangereikt die helpen om je rol op het snijvlak van het medische en bedrijfskundige domein met succes te vervullen.'

Inschrijven

De leergang wordt twee keer per jaar aangeboden. Inschrijven is het hele jaar door mogelijk. Wanneer de geplande editie(s) al vol of data niet passend zijn, schrijf dan in voor de wachtlijst. Je krijgt als eerste bericht wanneer nieuwe data bekend worden.

Direct inschrijven