Keuzemodule F: Verdieping van dossiers domein Opleiding

Deze training wordt door deelnemers gemiddeld met een 8 beoordeeld.

Doelgroep
Bestuurs- of commissielid wetenschappelijke vereniging
Accreditatie

6 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

1 dag

Locatie

Domus Medica, Utrecht

Prijs

€ 200 als bijdrage in de kosten

Verwerf meer diepgaande kennis over actuele dossiers 

Ben je bestuurslid van een wetenschappelijke vereniging met de portefeuille Opleiding? Of ben je lid van het Concilium of een andere commissie die zich bezighoudt met het thema opleiden? Dan ben je betrokken bij veel dossiers over bijvoorbeeld Opleiden 2025, opleidingsplannen, opleidingsplaatsen en capaciteit, regionalisering, opleidingsklimaat, generatieverschillen, vakoverstijgende leermodules en visitaties. Het is een uitdaging om deze dossiers snel te doorgronden en hierop visie en beleid te vormen. Je hebt daarvoor inzicht nodig in de inhoud van dossiers én de betrokken stakeholders.  

In deze module word je bijgepraat op actuele dossiers en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren met collega’s van andere wetenschappelijke verenigingen. 

Deze module is onderdeel van een modulaire leergang (tien modules) voor wetenschappelijke verenigingen. De Federatie ontwikkelde de leergang in samenwerking met De Academie. Bestuursleden en/of commissieleden kunnen zich voor een of meer modules inschrijven. 

De training wordt inhoudelijk verzorgd door Vivienne Schelfhout, directeur Opleiding en enkele (senior) adviseurs van de afdeling beleid van de Federatie. Katrien Hendriks neemt deel als programmaleider. 

Programma

  • Overzicht van actuele dossiers binnen het domein Opleiding en het bijbehorende speelveld van externe stakeholders en hun positie en belangen. 
  • Inzicht in de rol en werking van de raad Opleiding. 
  • De relatie met partijen zoals BOLS en het Capaciteitsorgaan. 
  • De rol en werkzaamheden van de adviseurs van de afdeling Opleiding. 
  • Inhoudelijke verdieping op enkele complexe dossiers binnen het domein Opleiding waarmee elke wetenschappelijke vereniging te maken heeft. 

Studiebelasting

1 dag, van 9.00 tot 17.00 uur

Bijzonderheden

  • Deze training is bedoeld voor bestuursleden en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen met de portefeuille Opleiding.
  • Maximaal 18 deelnemers.

Inschrijven

We hanteren per training een maximum van drie deelnemers vanuit één wetenschappelijke vereniging. Zijn er meer geïnteresseerden? Dan vragen wij om in te schrijven op een andere datum (indien beschikbaar) of voor de wachtlijst. Ook wanneer een geplande module al vol is kun je je inschrijven voor de wachtlijst. Bij voldoende geïnteresseerden op de wachtlijst worden extra data gepland. 

Direct inschrijven