Keuzemodule A: De Federatie en het landelijke speelveld

Deze training wordt door deelnemers gemiddeld met een 8,6 beoordeeld. 

Doelgroep
Bestuurs- of commissielid wetenschappelijke vereniging
Accreditatie

6 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

1 dag van 13.30 tot 21.30 uur

Locatie

Omgeving Utrecht

Prijs

De kosten voor deze module worden volledig door de Federatie gedragen. Bij no show wordt er echter € 200 bij de deelnemer in rekening gebracht.

Krijg snel inzicht in de werking en positie van de Federatie Medisch Specialisten 

De wetenschappelijke verenigingen van alle 32 specialismen vormen de Federatie Medisch Specialisten. De Federatie behartigt de belangen van 23.000 medisch specialisten. 

Ben je bestuurslid of commissielid bij een van de wetenschappelijke verenigingen? Dan vervul je een belangrijke rol. Voor medisch specialisten ben je het boegbeeld en hun vertegenwoordiger. Je hebt invloed op landelijke ontwikkelingen en neemt hierin verantwoordelijkheid. 

In deze module komen de principes en organisatie van de Federatie en het landelijke speelveld aan bod. Kennis die elk bestuurslid of commissielid van een wetenschappelijke vereniging nodig heeft om zijn rol snel en goed te kunnen vervullen. 

Welke belangen behartigt de Federatie? Welke landelijke stakeholders spelen een rol en wat is hun belang? Hoe werkt de organisatie van de Federatie en hoe komen besluiten tot stand? Het is fijn om hierin inzicht te hebben en hierover van gedachten te kunnen wisselen met collega-bestuurders van andere wetenschappelijke verenigingen. 

Deze module is onderdeel van een modulaire leergang (tien modules) voor wetenschappelijke verenigingen. De Federatie ontwikkelde deze leergang in samenwerking met De Academie. Bestuursleden en/of commissieleden kunnen zich voor een of meer modules inschrijven. 

De training wordt verzorgd door Bart Heesen, algemeen directeur van de Federatie, en Sjef van der Lans, hoofd Marketing en Communicatie van de Federatie. Katrien Hendriks neemt deel als programmaleider. 

Programma

 • De visie, missie en pijlers van de Federatie. 
 • De governancestructuur en besluitvormingsprocessen van de Federatie. 
 • De relatie met de wetenschappelijke verenigingen. 
 • De modellen en ontwikkeling van verenigingen. 
 • De rol van het Federatiebureau inclusief shared services. 
 • De relatie met LAD, KDC, SKMS, Kennisinstituut, De Academie en KNMG. 
 • Het landelijke speelveld met diverse landelijke partijen, hun positie en belang(en). 
 • De positie en de belangen van de Federatie. 
 • De rol van visiedocument en meerjarenplan, regeerakkoord, integraal zorgakkoord. 
 • De kerndossiers. 

Studiebelasting

1 dag, van 13.30 tot 21.30 uur

Bijzonderheden

 • Deze training is bedoeld voor bestuursleden en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen.
 • Maximaal 18 deelnemers.

Inschrijven

Wij hanteren per training een maximum van drie deelnemers vanuit één wetenschappelijke vereniging. Zijn er meer geïnteresseerden? Dan vragen wij om in te schrijven op een andere datum (indien beschikbaar) of voor de wachtlijst. Ook wanneer een geplande module al vol is kun je je inschrijven voor de wachtlijst. Bij voldoende geïnteresseerden op de wachtlijst worden extra data gepland. 

Direct inschrijven