Keuzemodule D: Verdieping van dossiers domein Beroepsbelangen

Doelgroep
Bestuurs- of commissielid wetenschappelijke vereniging
Accreditatie

6 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

1 dag

Locatie

Domus Medica, Utrecht

Prijs

€ 200 als bijdrage in de kosten

Verwerf meer diepgaande kennis van actuele dossiers

Ben je bestuurslid van een van de wetenschappelijke verenigingen met de portefeuille beroepsbelangen? Of ben je lid van de Beroepsbelangencommissie? Dan ben je betrokken bij veel dossiers. Denk aan de (door)ontwikkeling van de bekostiging, de aanvraag van wijzigingsverzoeken, het onderhoud van normtijden en het beheer van de diagnose- en verrichtingenthesaurus. Daarnaast adviseer je mogelijk ook over dossiers rond juiste zorg op de juiste plek/passende zorg, positionering, werkvorm en arbeidsvoorwaarden. 

Om de belangen van jouw beroepsgroep goed te kunnen behartigen, heb je inzicht nodig in de inhoud van dossiers én de betrokken stakeholders. In deze module word je bijgepraat op actuele dossiers en is er ruimte om uit te wisselen en te discussiëren met collega’s van andere wetenschappelijke verenigingen. 

Deze module is onderdeel van een modulaire leergang (tien modules) voor wetenschappelijke verenigingen. De Federatie ontwikkelde deze leergang in samenwerking met De Academie. Bestuursleden en/of commissieleden kunnen zich voor een of meer modules inschrijven. 

De training wordt inhoudelijk verzorgd door Ernst Ziere, directeur Organisatie en Financiering van de Federatie en enkele (senior) adviseurs van de afdeling Beleid van de Federatie. Katrien Hendriks neemt deel als programmaleider. 

Programma

  • Overzicht van (actuele) dossiers binnen het domein beroepsbelangen. 
  • Inzicht in het bijbehorende speelveld van externe stakeholders en hun positie en belang(en). 
  • Inzicht in de rol en werking van de raad Beroepsbelangen. 
  • De rol en werkzaamheden van de adviseurs van de afdeling Beleid. 
  • Inhoudelijke verdieping op enkele complexe dossiers binnen het domein Beroepsbelangen waarmee elke wetenschappelijke vereniging te maken heeft. 

Studiebelasting

1 dag, van 9.00 tot 17.00 uur

Bijzonderheden

  • Deze training is bedoeld voor bestuursleden en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen.
  • Maximaal 18 deelnemers. 

Inschrijven

We hanteren per training een maximum van drie deelnemers vanuit één wetenschappelijke vereniging. Zijn er meer geïnteresseerden? Dan vragen wij om in te schrijven op een andere datum (indien beschikbaar) of voor de wachtlijst. Ook wanneer een geplande module al vol is kun je je inschrijven voor de wachtlijst. Bij voldoende geïnteresseerden op de wachtlijst worden extra data gepland. 

Direct inschrijven