Keuzemodule B: Public affairs

Doelgroep
Bestuurs- of commissielid wetenschappelijke vereniging
Accreditatie

4 punten voor medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch fysici en klinisch chemici

Duur

1 dagdeel

Locatie

Omgeving Utrecht

Prijs

€ 100

Ontdek de wereld van beïnvloeding

Om de belangen van 23.000 medisch specialisten te behartigen is de juiste beïnvloeding van publieke opinie, politiek en stakeholders essentieel. Daarom zijn public affairs, lobby en media belangrijke activiteiten van de Federatie. 

Wat is er nodig voor goede belangenbehartiging, wat werkt wel en wat niet? Hoe pak je het aan als bestuurslid van een wetenschappelijke vereniging? En welke rol heeft de Federatie, in samenwerking met de wetenschappelijke vereniging, hierin?

Deze module is onderdeel van een modulaire leergang (tien modules) voor wetenschappelijke verenigingen. De Federatie ontwikkelde deze leergang in samenwerking met De Academie. Bestuursleden en commissieleden van de wetenschappelijke verenigingen kunnen zich voor één of meer modules inschrijven.

De training wordt gegeven door Luuk Soolsma, adviseur Public Affairs van de Federatie Medisch Specialisten.

Programma

  • De werking van beïnvloeding van publieke opinie, politiek en stakeholders.
  • De aanpak van beïnvloeding inclusief stakeholdermanagement.
  • De rol en positie van Federatie en wetenschappelijke verenigingen.
  • Manieren om beïnvloeding vorm te geven.
  • Valkuilen in beïnvloeding.

Studiebelasting

1 dagdeel

Overige bijzonderheden

  • Deze training is bedoeld voor bestuursleden en commissieleden van wetenschappelijke verenigingen.
  • Maximaal 18 deelnemers per training.

Inschrijven

Wij hanteren per training een maximum van drie deelnemers vanuit één wetenschappelijke vereniging. Als er meer geïnteresseerden vanuit één wetenschappelijke vereniging zijn, vragen wij hen om in te schrijven op een andere datum (indien beschikbaar) of op de wachtlijst. Ook wanneer een geplande module al vol is, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de wachtlijst. Bij voldoende geïnteresseerden op de wachtlijst worden nieuwe data gepland.

Direct inschrijven