Yolande Witman

Sinds twintig jaar werk ik als adviseur, trainer en coach in de gezondheidszorg. Ik studeerde geneeskunde in Amsterdam (UvA) en werkte tijdens mijn studie en naast mijn huisartsenpraktijk als trainer/consulent op de afdeling Medische Psychologie van het AMC te Amsterdam. Ik volgde opleidingen tot adviseur en op het terrein van coaching en psychotherapie. 

Afbeelding

Na het stoppen als huisarts (om persoonlijke redenen) was ik tien jaar adviseur in het AMC; hier coachte ik onder andere afdelingshoofden, medisch specialisten en aios. Ik combineerde deze werkzaamheden met onderzoek en promoveerde in 2008 op het proefschrift ‘De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus’. Dit proefschrift gaat vooral over de ongeschreven regels en gezagsverhoudingen binnen medische groepen, met de consequenties voor leiderschap, opleiding en samenwerking. Op deze terreinen ben ik sinds 1 juli 2009 in mijn eigen praktijk actief, waar coaching een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Andere activiteiten zijn groepscoaching; begeleiden intervisie, training en beleidsdagen/ visieontwikkeling; workshops, presentaties; verbeteren van opleidingsklimaat, overdrachten en samenwerking vakgroepen; organisatieontwikkeling rond dokters in the lead. De aard van mijn opdrachten is verschillend, maar mijn drijfveer is steeds hetzelfde: individuen en groepen te helpen in hun ontwikkeling, persoonlijk en professioneel.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs (NVMO) en de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) en daarnaast toezichthouder bij twee zorginstellingen.

Visie en werkwijze

De belangrijkste coachingsvragen in mijn praktijk betreffen het persoonlijk functioneren rond thema’s als leiderschap, loopbaanperspectief, professionalisering, opleidingskwesties en samenwerking.

In het eerste gesprek onderzoeken we de betekenis van de coachingvraag. Soms ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling, zoals het groeien in een leidinggevende rol; soms loopt iemand vast omdat persoonlijke waarden botsen met de huidige professionele situatie; of moeten keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld in de loopbaan. In de coachinggesprekken is het belangrijk om in een veilig klimaat te kunnen reflecteren op het eigen denken en handelen en we bespreken situaties uit de dagelijkse ‘praktijk’ en alternatieven daarvoor. Daarnaast, afhankelijk van de vraag, breng ik literatuur in, maar ook het bespreken van theorie en vaardigheden rond bijvoorbeeld management en communicatievaardigheden kunnen op de agenda staan.

Contactgegevens

Yolande Witman
Nigtevecht
M: 06 40 225 209
E: ywitman@gmail.com
www.yolandewitman.nl