Ralph Spritzer

Vanwege mijn dertigjarige ervaring als kinderarts-neonatoloog in diverse (academische en perifere) ziekenhuizen, ken ik de medische wereld van binnenuit; zowel op het gebied van de patiëntenzorg, als op dat van opleiding, onderzoek en management. Ik ben breed geschoold in coaching, begeleiding en communicatie.

Afbeelding

Sinds 2003 heb ik een zelfstandige coachingspraktijk waarin ik in kortlopende trajecten medisch specialisten of artsen in opleiding coach. Veel voorkomende onderwerpen zijn: balans privé/werk, loopbaanvragen, communicatie en conflicten, en stress- en burn-outklachten.

Visie en werkwijze

Gelijkwaardigheid is voor mij het uitgangspunt bij coaching, vanuit de overtuiging dat ieder mens kan groeien én veranderen. Een coachingstraject geeft ruimte voor zelfreflectie, inzicht en persoonlijke ontwikkeling. Primair ben ik coach, maar ik pas wanneer dat nodig is ook therapeutische methodieken toe.

In de medische sector komt stress veel voor vanwege de hoge werkdruk, de continue veranderingen en ontwikkelingen én de grote verantwoordelijkheid. Dit kan het functioneren op professioneel gebied of de balans tussen werk en privéleven verstoren.

Hoe kunt u omgaan met die druk, de hiërarchie en de verantwoordelijkheden en tegelijkertijd met plezier door het leven gaan? Wat maakt dat u niet de dingen doet die goed voor u zijn? Waarom kost het werk u zoveel energie? Hoe vindt u een betere balans tussen werk en privé?

Door te luisteren, te spiegelen en te sparren help ik u tot nieuwe inzichten te komen waardoor u andere, bewuste keuzes kunt maken. Keuzes gebaseerd op wat u echt wilt, niet vanuit wat u dacht te moeten.

In het eerste gesprek bekijken we of er een vertrouwensband kan ontstaan. Als dat zo is, formuleren we een concreet doel en stellen een plan van aanpak op. Meestal zijn vijf gesprekken genoeg om verandering in gang te zetten.

Contactgegevens

Ralph Spritzer | Coaching en begeleiding | Rotterdam
E: ralph@spritzer.nl
T: 010 – 436 58 57
www.spritzer.nl