Paul Wormer

Na veertien jaar gewerkt te hebben als arts, waarvan tien jaar als huisarts, switchte ik in 1998 naar het bedrijfsleven om te leren en ervaren hoe mensen in grote en complexe organisaties samenwerken.

Afbeelding

Met mijn medische achtergrond als huisarts en mijn bedrijfskundige achtergrond in het bedrijfsleven werk ik sinds 2007 in de begeleiding van medici als adviseur, trainer en coach. Bij De Academie voor medisch specialisten begeleid ik het post-doctorale programma Management voor medici. Daarnaast verzorg ik de training voor vakgroepvoorzitters en de training Conflictvaardigheden.

Over het belang van de medische vakgroep schreef ik het boek ‘De dokter en de vakgroep’. Eerder publiceerde ik ‘Vitaliteitsbijbel, op weg naar vitaliteit in negen stappen’ en ‘Captains of medicine’, een bundel interviews met medici over hun visie op heden en toekomst van de gezondheidszorg.

Visie en werkwijze

In mijn coaching gebruik ik het belangrijke en ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt dat wanneer je de tijd neemt om alle relevante aspecten in beeld te brengen, de te volgen koers vaak zichtbaar wordt. Alle relevante aspecten, dat betekent werk en privé, verleden en toekomst, wensen en realiteit, lichamelijk, sociaal en mentaal. Met het beeld vormen we een heldere analyse van jouw situatie, met de mogelijkheden en wenselijkheden tot verandering. Een concreet en realistisch stappenplan geeft vervolgens de ‘roadmap’ aan. Daar waar dit passend is kan ik op jouw situatie reflecteren met hulp van theoretische inzichten.

Jouw werkdruk is mij bekend, en ik ga graag efficiënt met je tijd om. Mijn coachingstrajecten bestaan vaak uit een serie van maximaal vijf gesprekken. Qua tijden pas ik me graag aan jouw rooster en werkschema aan. Sinds ‘corona’ speelt coaching zich vaker online af, of afwisselend live en online. In overleg bespreken we wat voor jou wenselijk en mogelijk is.

Contactgegevens

Paul Wormer, arts niet praktiserend, MBA
Zutphen
E: info@paulwormer.nl
M: 06 41 228 789
www.paulwormer.nl