Maleene de Ridder

Ik ben gezondheidswetenschapper en internationaal gecertificeerd coach. Sinds 1998 ben ik gevestigd als zelfstandig coach en sparring partner. Ik ben ervaren in het begeleiden van professionals en bekend met de dynamiek tussen professionals en met hun organisatie en de uitdagingen en dilemma’s die zich daarbij kunnen voordoen.

Afbeelding

Vanuit mijn praktijk richt ik me primair op het begeleiden van medici en vakgroepen bij vragen op het gebied van:

  • Ambities, loopbaankeuzes en -ontwikkeling
  • Leiderschap en leiding geven
  • Communicatie en samenwerken
  • Persoonlijk (dis)functioneren en effectiviteit
  • Team-/vakgroepbegeleiding en -ontwikkeling
  • Intervisie
  • Veranderingsprocessen

Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de thema’s ‘leiderschap’ en ‘vrouw en werk’ en (gender-)diversiteit en ik ben een van de initiatiefnemers van Doktersdialogen. In samenwerking met Asscher Consultancy organiseer ik twee keer per jaar de leergang Strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen. In 2013 verscheen van mijn hand ‘Ambitie met een grote M – voluit leven als medicus, moeder en mijzelf’, een loopbaanboek voor vrouwelijke artsen.

Visie en werkwijze

Voor veel artsen is mensen genezen hun belangrijkste drijfveer. Daarnaast is arts zijn spannend, uitdagend, druk en hectisch. Hierdoor is er weinig tijd om te reflecteren op eigen handelen, laat staan om contact te maken met jezelf of eens stil te staan bij wat je echt wilt. Wanneer zaken dan anders lopen, is de kans op vastlopen aanzienlijk en komen identiteitsvragen naar boven. Persoonlijk en professioneel zijn immers nauw met elkaar verbonden.

Door stil te staan bij wat er speelt en ruimte te maken voor reflectie, kan helder worden wat er voor jou, als arts en mens, echt toe doet en welke keuzes je wellicht moet maken. Deze helderheid maakt je bewust(er) van het waarom van je handelen. Het is de basis voor effectiever functioneren. Het verbindt professionele en persoonlijke ontwikkeling, vakmanschap en ‘vuur,’ met elkaar. Die verbinding is de sleutel voor een succesvolle en duurzame loopbaan en organisaties. Vanuit dit perspectief coach en begeleid ik medici waarbij de invulling volgt vanuit de vraag en de situatie. De kracht van coaching is dat het een (kort) individueel (maat)traject is, gericht op het bereiken van resultaten. Duur, frequentie en locatie worden in overleg bepaald. Naast face-to-face-coaching, is het ook mogelijk om via de telefoon te worden gecoacht of een combinatie daarvan. Daarnaast maak ik waar nodig gebruik van e-coachingstechnieken.

Contactgegevens

Maleene de Ridder
Tromphuis, M.H. Tromplaan 47
7513 AB Enschede

M: 06 – 21 40 47 79
E: info@maleenederidder.com
 

Werkzaam vanuit Enschede in heel Nederland.