Floor Martens

Ik heb in Utrecht Geneeskunde gestudeerd, de huisartsenopleiding gedaan en een eigen huisartsenpraktijk gehad. In 1987 ben ik met mijn gezin naar Maastricht verhuisd, om bij de Universiteit Maastricht als universitair docent (vakgroep Huisartsgeneeskunde) te gaan werken. In 2001 ben ik gestart met de driejarige kaderopleiding ‘supervisie en coaching’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap, gevolgd door een opleiding tot teamcoach en tot geregistreerd NMI-mediator.

Afbeelding

Visie en werkwijze

Voorheen maakte ik patiënten beter, nu maak ik dokters betere dokters. Na jarenlang als huisarts gewerkt te hebben, hou ik me momenteel vooral bezig met het verbeteren van de communicatie en de samenwerking binnen de gezondheidszorg. Dat varieert van teambegeleidingen, tot heidagen, tot individuele coaching, tot bemiddelen bij conflicten.

Contactgegevens

Voor een (vrijblijvend) intakegesprek bereik je me via:

Floor Martens
Volksplein 14
6214 AL Maastricht

M: 06 – 142 26 938
E: info@martensmediation.nl