Cees van Elst

Cees is een zeer ervaren en scherpzinnige (executive) coach, opleider, teamcoach en intervisor. Hij brengt vijfentwintig jaar beroepservaring mee en vindt zijn inspiratie in het begeleiden van (intra- en intermenselijke) veranderprocessen. Cees kent de dynamieken in zowel de profit als non-profit. Hij werkt ruim tien jaar geregeld met en voor medisch specialisten.

Afbeelding

Ervaring en achtergrond

Cees werkte onder meer als leading professional ‘coaching’ bij adviesorganisatie Boertiengroep. Hij integreert zijn kennis en kunde vanuit de studies gezondheidkunde, toegepaste psychologie & agogiek met de langjarige werkervaring als senior coach en consultant. Hij is co-auteur van een grootschalige internationale studie naar executive coaching (prof. dr. E. De Haan et al). Momenteel studeert hij weer aan de VU (opleiding executive teamcoaching) om zijn interventies in vakgroepen en maatschappen aan te scherpen.

Cees is in staat om complexe zaken weer tot hun eenvoud terug te brengen, waardoor weer focus en rust kunnen ontstaan. Hij is een veelzijdig coachspecialist op de terreinen: persoonlijke effectiviteit, stress- en conflictmanagement, samenwerking, teamcoaching en loopbaancoaching.

Visie en werkwijze

Voor medici is een externe coach niet vanzelfsprekend, maar in veel gevallen heilzamer dan vooraf wordt gedacht. Zoals een chirurg zegt: 'Ik stond aanvankelijk sceptisch tegenover coaching en vroeg me af of ik dit echt nodig had. Blijkbaar wel, want het gaat een stuk beter met me. Cees heeft me wakker geschud. Ik neem nu veel meer regie over mijzelf en mijn situatie'. Een ander schrijft: ‘De aanpak van Cees is oplossingsgericht en praktisch, waarbij hij de diepgang niet schuwt'.

Een coach stelt vragen, luistert, en stimuleert zelfonderzoek en zelfreflectie. Ik begeleid je in het vinden van je eigen antwoorden en bied support om daar vervolgens naar te handelen. Soms geef ik advies, soms pittig tegengas. Waar nodig leer ik je methoden en technieken.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een ontspannen mentaliteit, een relativerende humor en een basishouding waarbij ‘goed’ en ‘fout’ niet bestaan en oordelen niet als helpend worden gezien.

Een coach vervult de rol van een (tijdelijke) ‘secure base’ bij het onder ogen komen van de eigen of onderlinge gijzelingen en onveiligheid. Deze zijn vaak onbewust aanwezig en vormen een zogenaamd script waar jij (en je maten) naar handelt. Het bewust worden van dit script is enorm effectief bij het je weer kunnen verbinden met jezelf en de anderen om je heen.

Je kunt mij het beste benaderen voor vragen op de volgende thema’s:

  • Hoe creëer c.q. houd ik focus, rust en balans?
  • Hoe hanteer ik de stress die ik in mijzelf ervaar en hoe (her)vind ik mijn rust?
  • Hoe ga ik om met een beroep dat ik frequent als belastend en emotioneel ervaar?
  • Hoe vind ik mijn plek in de vakgroep als nieuwe maat?
  • Hoe hervind ik mijn plek in de maatschap tijdens mijn reïntegratie?
  • Hoe kunnen we als vakgroep de samenwerking verbeteren en doelmatiger maken, waarbij we weer in contact met elkaar komen en openhartiger willen zijn?
  • Hoe leren we constructief feedback geven en ontvangen?
  • Hoe complementair zijn we als team en maken we daar adequaat gebruik van?
  • Hoe deal ik c.q. dealen wij met onderlinge conflicten en belangentegenstellingen?
  • Hoe verbeteren we de samenwerking in of tussen vakgroep(en), medische staf en/of afdelingsmanagement?

Contactgegevens

Gesprekken vinden plaats in Nieuw Milligen (regio Apeldoorn).

E: cees.van.elst@heartfulatwork.nl
M: 06 532 88 524
www.heartfulatwork.nl