Zijn er nog vragen?

Om het leereffect te vergroten staat binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep interactie tussen spreker en deelnemer centraal tijdens het discipline overstijgend onderwijs (DOO) voor aios, anios en coassistenten. Naast het gebruik van een interactieve digitale tool worden tijdens het onderwijs moderatoren ingezet en is er extra aandacht voor de voorbereiding van het onderwijs.

Verbeterde interactie

Deelnemers aan het multidisciplinaire onderwijs onthouden kennis beter door op actieve wijze te participeren. Om die reden zet de Noordwest Academie in op een betere voorbereiding van deze onderwijsmomenten met extra aandacht voor interactiemomenten. Sprekers worden ondersteund bij hun voorbereiding. Zo wordt er gekeken naar de opzet van het onderwijs in vorm en inhoud, hoe deze specifiek voor deze doelgroep interessant gemaakt kan worden en wat de take home message is. Daarnaast is er extra aandacht voor interactiemomenten, door de inzet van getrainde moderatoren voor het onderwijs. Doel hiervan is de deelnemers meer vragen te laten stellen en reacties op te halen uit de zaal. 

Leerdoelen

Communiceren:
De arts-assistent/spreker 

  • Bouwt een presentatie doelgericht op, daarbij rekening houdend met de doelgroep.
  • Past de juiste interactieve werkvormen toe in de presentatie.
  • Anticipeert op vragen en reacties van deelnemers door deze terug te koppelen aan het te presenteren onderwerp.

A(n)ios/co-assistenten/deelnemers durven in een multidisciplinaire setting hun vragen te stellen.

Samenwerken:

  • De arts-assistent/spreker stemt de interactiemomenten af met de moderator.

Werkwijze

De arts-assistenten of andere sprekers worden tijdig benaderd door de onderwijskundige van de Academie voor de voorbereiding van hun onderwijs. Met behulp van een format (Format gebaseerd op Fisher en Frey (2006), Better Learning Through Structured Teaching) wordt de presentatie stap voor stap doorgenomen. Vanuit het doel en de take home message wordt teruggewerkt naar de opbouw, de vorm en de interactiemomenten van de presentatie. De interactiemomenten worden expliciet besproken in de voorbereiding. Welke vraag zal wanneer worden gesteld en wat wil of denkt de spreker dat deze vraag zal opleveren.

Tussen voorbereiding en presentatie spreekt de moderator de presentatie door met de spreker. Ze overleggen wat de interactie op moet leveren en welke verdiepingsvraag de moderator kan stellen als er reacties komen. De moderator kan zelf ook een vraag stellen aan de spreker of doorvragen bij de deelnemers. Kort samenvatten van dat wat er is besproken of een stelling poneren kan de interactie ook stimuleren. Humor is een belangrijk onderdeel van modereren.

Resultaten tot nu toe

De sprekers voelen zich gesteund en ervaren het als waardevol om de presentatie gezamenlijk voor te bereiden. Veelal verbazen de sprekers zich over wat er mogelijk is aan interactie tijdens hun presentatie. Doordat de sprekers ook als deelnemer aan het onderwijs vaker de interactie ervaren, komen ze zelf steeds vaker met ideeën. Daarnaast brengt een moderator meer dynamiek in het onderwijsmoment zelf. De deelnemers raken gewend aan het feit dat de moderator het publiek erbij betrekt waardoor ze eerder durven te reageren.

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met:

Margit Bouma, onderwijskundige Noordwest Academie, via mm.bouma@nwz.nl 

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden