Beroepsontwikkeling

Iedere dokter wordt gedreven door de wens om de beste zorg te leveren aan de patiënt en het vak verder te ontwikkelen. De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt daarbij, bijvoorbeeld door het aanreiken van praktische instrumenten en door het zo goed als mogelijk wegnemen van belemmeringen die de beroepsontwikkeling in de weg staan.  
 
Lees ook Belangenbehartiging

Alle activiteiten in het kader van de beroepsontwikkeling gebeurt voor en door medisch specialisten - want dan is er sprake van een goede aansluiting bij de dagelijkse praktijk en de behoeftes van medisch specialisten. We werken hiervoor met raden waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Voor specifieke onderwerpen zijn diverse commissies en werkgroepen opgericht.  
 

Ondersteuning en advies

Deze werkgroepen en commissies van de vier raden zijn de drijvende kracht achter de publicatie van handreikingen, leidraden, modellen en rapporten die medisch specialisten in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun vak. Zij worden hierbij ondersteund door de 160 medewerkers van de Federatie.  
 
Je vindt alle materialen op onze Themapagina’s.  
 
Ons Kennisinstituut biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitaties, Iiteratuurreviews, het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid, en trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.  
Lees meer over ons Kennisinstituut.