Raden van de Federatie

Via vier raden maken medisch specialisten als vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch specialistische zorg. Voor specifieke beleidsonderwerpen zijn diverse commissies en werkgroepen opgericht, die rapporteren aan de raad. 

  • De raad Beroepsbelangen maakt beleid ten behoeve van de positie, organisatie en financiering van medisch specialisten. Positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen, gezond en veilig werken, en registratie en declaratie zijn belangrijke speerpunten.
  • De raad Kwaliteit maakt beleid op het terrein van kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Innovatie en zorgevaluatie, een optimale medisch specialistische (vervolg)opleiding, continue na- en bijscholing en continue reflectie op het eigen functioneren zijn de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten.
  • De raad Opleiding zet zich in om de kwaliteit van de vervolgopleiding te versterken en ontwikkelt beleid waarmee opleiders ondersteund en gepositioneerd worden.
  • De raad Wetenschap en Innovatie ontwikkelt beleid voor optimaal wetenschappelijk onderzoek, en wil de rol van de medisch specialist als onderzoeker beter vervullen en zichtbaar maken. 

De medisch specialisten in de raden krijgen ondersteuning van het bureau van de Federatie. Daarnaast beschikken we over een zelfstandig Kennisinstituut dat wetenschappelijke verenigingen adviseert en ondersteunt bij kwaliteitsprojecten. Onder Wat we doen leest u wat de Federatie nog meer doet voor medisch specialisten.