Belangenbehartiging

Wij verenigen alle 32 wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigt daarmee ruim 23.000 medisch specialisten. Hierdoor kunnen medisch specialisten met één krachtige stem spreken in politiek en samenleving. Deze 23.000 medisch specialisten vormen via de Federatie een sterke organisatie waar het zorgveld niet omheen kan. Dit maakt het mogelijk om goede afspraken te maken met stakeholders zodat medisch specialisten kunnen doen wat ze willen doen: dokter zijn en aan hun patiënten de beste zorg ter wereld leveren.  

Wij lobbyen om afspraken te maken over onder andere: 

 • Bekostiging van de medisch specialistische zorg 
 • Cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen 
 • Terugdringen administratielast 
 • Functioneren 
 • Patiëntveiligheid 
 • Verbeteren communicatie met de patiënt 
 • Verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen 
 • Verdeling van opleidingsplaatsen 
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
 • Lokaal invloed van medisch specialist vergroten, bijvoorbeeld via MSB, VMSD en Stafconventen 
 • Wet- en regelgeving zoals de Wet BIG 
 • Ontwikkeling richtlijnen en protocollen 
 • Juiste zorg op de juiste plek via netwerkgeneeskunde 
 • Ruimte en vertrouwen voor de zorgprofessional 
 • Digitale zorg en gegevensuitwisseling 
 • Meten, leren en verbeteren via kwaliteitsregistraties 
 • Arbeidsmarktproblematiek 
 • Terugdringen van institutionalisering en bureaucratisering 
 • Behouden van de wereldwijd erkende toppositie van de Nederlandse medisch-specialistische zorg; toegankelijk, innovatief en betaalbaar.  
 • Vrije keuze tussen dienstverband en vrij beroep 

Intrinsieke motivatie

Maak de intrinsieke motivatie van de zorgverleners richtinggevend in het zorgbeleid. Dat is de voornaamste boodschap van de Federatie richting de politiek en samenleving. Want dan houden we de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar. Dan behoudt Nederland haar positie bovenaan de lijsten van landen met de beste medisch-specialistische zorg ter wereld, en dat voor een gemiddelde prijs. 

In aanloop op de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 presenteerden we namens 23.000 medisch specialisten en 32 wetenschappelijke verenigingen die samen de Federatie vormen, de agenda van de medisch specialisten. Daarin pleiten we onder andere voor het halveren van de administratielast, het prioriteren van de arbeidsmarktproblematiek, structurele bekostiging en financiering van de juiste zorg op de juiste plek, het verbeteren van gegevensuitwisseling, het faciliteren van kwaliteitsregistraties en stimuleren van e-health. 
 
Download onze agenda

Hoofdlijnenakkoord

Veel afspraken die zijn gemaakt met de overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen, zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019 - 2022. De grootste opgave is om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren met minder financiële middelen. Voor medisch specialisten werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg is een apart Hoofdlijnenakkoord ggz afgesloten. Lees meer over het Hoofdlijnenakkoord