Veilige interprofessionele leeromgeving

Interprofessioneel samenwerken in antibioticaresistentie en infectiepreventie is nog niet vanzelfsprekend. Met name in informatieoverdracht en verantwoordelijkheden van verschillende partijen liggen knelpunten. In opdracht van het ministerie van VWS is er door de afdeling Public Health van het Julius Centrum (UMCU) onderwijsmateriaal ontwikkeld om te oefenen met deze problematiek in een veilige leeromgeving.  

Simulatieonderwijs 

Aan de hand van realistische casuïstiek wordt de communicatie tussen professionals, zoals de huisarts, arts infectieziektebestrijding, revalidatiearts, microbioloog en verpleegkundige geoefend. De rollen en verantwoordelijkheden in antibioticaresistentie en instelling overstijgend bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)-uitbraken worden hierin duidelijk. In het simulatieonderwijs wordt geoefend met het inleven in een toegewezen rol, het maken van casuïstiek en het voeren van een multidisciplinair overleg. 

Leerdoelen 

Algemeen:

  • Ervaart belang van transmurale communicatie om verspreiding van antibioticaresistentie te voorkomen. 

Werkwijze 

Iedere deelnemer krijgt een andere rol dan hij vervult in de dagelijkse praktijk. Door inzicht in de rol van een ander in preventie van antibioticaresistentie (ABR) ontstaat meer inzicht in je eigen rol. Deelnemers draaien in hun rol een ‘spreekuur’. Het spreekuur bevat monodisciplinaire casuïstiek, maar ook antibioticaresistentie casuïstiek waarbij de verschillende rollen met elkaar moeten samenwerken. Het tweede deel van de scholing is een multidisciplinair overleg. In een casus met een BRMO-uitbraak zijn een aantal zaken misgegaan. Alle verdeelde rollen hebben hierin een aandeel. Tijdens het multidisciplinair overleg staan reflectie en het maken van afspraken voor de toekomst centraal.  

Resultaten tot nu toe 

In november 2019 is er een pilot uitgevoerd. Deze is erg positief ontvangen. Deze nascholing wordt nog vijf keer aangeboden en er komt een overdracht naar regionale zorgnetwerken.  

Meer informatie 

Meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact op met: 

Anna Kersten – a.w.kersten-2@umcutrecht.nl 
 
Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden