Zorgevaluatie

Zorgevaluatie draagt bij aan kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg en is daarom een structureel onderdeel binnen de medisch-specialistische zorg. De Federatie benadrukt dat zorgevaluatie meer is dan een behandeling wel of niet schrappen. Het doel is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de situatie van iedere unieke patiënt, ofwel: gepast gebruik van zorg. Bekijk de factsheet Voorbeelden en effecten zorgevaluatie.

De best passende zorg voor de patiënt leveren, dat is de kern van het vak van de medisch specialist. Zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) levert de informatie die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te kunnen maken. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluatie helpt bovendien de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Volgens de Federatie is zorgevaluatie dan ook een belangrijk onderdeel van het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

De best passende zorg voor de patiënt leveren, dat is de kern van het vak van de medisch specialist. Zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) levert de informatie die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te kunnen maken. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluatie helpt bovendien de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Volgens de Federatie is zorgevaluatie dan ook een belangrijk onderdeel van het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Unieke patiënt

De Federatie vindt dan ook dat zorgevaluatie een vast onderdeel moet zijn van medisch-specialistische zorg. In het Hoofdlijnenakkoord heeft zorgevaluatie inmiddels ook een plaats gekregen met het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Het ministerie van VWS steunt onderzoek naar zorgevaluatie door per jaar structureel 18 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De Federatie benadrukt dat zorgevaluatie meer is dan een behandeling wel of niet schrappen, het gaat om het vertalen naar de praktijk van iedere unieke patiënt. Niet bewezen effectief is niet hetzelfde als bewezen niet-effectief. In deze video van Gelre ziekenhuizen licht kno-arts Raphael Hemmler dit toe.

Kennisagenda

Zorgevaluatie is meer dan alleen het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek, het is een proces met een aantal belangrijke onderdelen (zie figuur). Het opstellen van een gedragen kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van kennisagenda’s en geeft advies bij het opzetten van onderzoeksnetwerken en aanvragen van onderzoekssubsidies.

Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. Daarbij hoort een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze kennislacunes kunnen worden opgelost door middel van klinisch onderzoek. In een kennisagenda kunnen ook andere typen kennishiaten zijn opgenomen, zoals organisatie van zorg en innovatieve onderwerpen. Bekijk het overzicht van alle kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen.

Op dit moment hebben wetenschappelijke verenigingen ruim 300 kennishiaten geprioriteerd en zijn er circa 80 studies opgestart. Bekijk het overzicht.

Symposium Zorgevaluatie

De Federatie en het Kennisinstituut organiseren elk jaar het (geaccrediteerde) Symposium Zorgevaluatie. Medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie delen hier kennis, leggen contacten en leren van elkaars ervaringen.

Bekijk ook