Verkiezingsagenda medisch specialisten 2023

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Federatie Medisch Specialisten heeft daarom de Verkiezingsagenda medisch specialisten opgesteld die is aangeboden aan alle politieke partijen.

Verkiezingsagenda medisch specialisten 2023 

De zorg staat onder druk door de vergrijzing, de technologische ontwikkelingen en de toenemende complexe zorgvragen. Willen we de zorg voor alle patiënten toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden dan vragen we namens 23.000 medisch specialisten om de volgende zeven punten bovenaan de politieke agenda te plaatsen. 

1.    Het tekort aan personeel is het grootste probleem voor de zorg.  
Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Zorg voor adequate financiering van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Stimuleer en faciliteer innovaties zoals e-health en AI. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier.  
 
2.    Voorkom tekorten aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 
De tekorten aan medicijnen en medische hulpmiddelen zijn een bedreiging van de patiëntveiligheid en staan het leveren van passende zorg in de weg. De overheid moet hier nu maatregelen op nemen om dit groeiende probleem structureel op te lossen.  
 
3.    Investeer structureel in leefstijl en preventie.  
Zonder gerichte wet- en regelgeving op voeding, alcohol en tabak blijft de zorgvraag onnodig stijgen. Dit voelt voor artsen als dweilen met de kraan open. Bovendien is het essentieel om ook de armoedekloof aan te pakken, omdat die direct leidt tot een kloof in gezondheid en welzijn. 
 
4.    De klimaatcrisis evolueert steeds meer naar een crisis voor de volksgezondheid. 
Het is essentieel de gezondheidsrisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt te erkennen. Daarom moet de klimaatcrisis een topprioriteit blijven in de politiek. Ook de zorgsector dient duurzamer ingericht te worden.  
 
5.    Verminder de wachttijden voor de GGZ en de ziekenhuiszorg.   
De lange wachttijden leggen een grote druk op de zorg en de samenleving. Dit leidt bij patiënten tot toenemende klachten zowel fysiek, sociaal als mentaal, en daarmee tot hogere zorgkosten. 
 
6.    Patiëntgegevens moeten altijd en overal toegankelijk zijn. 
Wij willen een gebruiksvriendelijk epd dat in elk ziekenhuis hetzelfde werkt. De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het leveren van passende zorg. 
 
7.    De spreekkamer moet het domein zijn van de patiënt en de arts.  
Verminder de bemoeienis en de regeldruk van overheid, zorgverzekeraars en instituten. Herstel het vertrouwen in de zorgverleners. De Federatie Medisch Specialisten vindt het maken van keuzes voor het leveren van passende zorg van groot maatschappelijk belang en levert daar graag haar bijdrage aan, maar in de spreekkamer moet het belang van de individuele patiënt centraal staan.  

Lees de brief met de verkiezingsagenda