Hoofdlijnenakkoord coalitie gepresenteerd

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord bereikt, waarin onder meer de richting wordt bepaald voor de aanpak van de uitdagingen in de zorg door het aankomende kabinet.

Het is goed dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat het oplossen van personeelsproblemen in de zorg grote prioriteit heeft en dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om in de zorg te werken. Verder is er in het akkoord sprake van uitwisseling van gegevens binnen de zorg, met inachtneming van privacy en gegevensbeveiliging. Ook staat er in het hoofdlijnenakkoord dat preventie meer centraal komt te staan om de gezondheid te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Veel punten uit het hoofdlijnenakkoord sluiten aan bij onze verkiezingsagenda 2023. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: "We staan voor grote uitdagingen. De druk op de zorg zal blijven toenemen door het personeelstekort, een groeiend aantal patiënten en meer multimorbide patiënten. Ik ben blij dat in het hoofdlijnenakkoord wordt erkend dat deze uitdagingen moeten worden aangepakt, maar ik ben vooral benieuwd naar de uitwerking van deze plannen in de praktijk.”