Federatie stuurt brief aan informateur Plasterk

De Federatie Medisch Specialisten heeft een brief aan informateur Plasterk gestuurd met het oog op de kabinetsformatie.
 
In de brief benoemt Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting dat het tekort aan zorgpersoneel het grootste probleem is voor de zorg. Hij vraagt de formerende partijen te investeren in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier. Het behoud van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn moet topprioriteit zijn.

Daarnaast stelt de Federatievoorzitter dat  de gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens onnodig tijd en energie vreet van zorgprofessionals. Daarom moet worden toegewerkt naar een systeem waarbij patiënten en zorgverleners op het juiste moment op de juiste plek over de juiste patiëntgegevens beschikken. Federatievoorzitter Buiting: ‘Het nieuwe kabinet moet regie pakken over de ontwikkeling van een systeem dat in elk ziekenhuis voelt als één epd. De huidige gebrekkige beschikbaarheid is een showstopper voor het leveren van passende zorg.' Ten slotte vraagt de Federatie om het behoud van de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten om te werken in dienstverband of als vrijgevestigd medisch specialist. 

Buiting: 'We moeten alles op alles zetten om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden. Dat kan alleen als we zorgvuldig omgaan met de mensen die daar werken. Zij vragen om ruimte en vertrouwen.'

Lees de brief