KNMG: Nieuw kabinet moet regie nemen voor gelijke kansen op gezondheid

De artsenfederatie KNMG vraagt samen met vijftig andere partijen het aanstaande kabinet om het voortouw te nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland. Deze dringende oproep is vastgelegd in een brief, gericht aan de (in)formateur, ondertekend door een brede coalitie uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. 

De brief bevat een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet volgens de ondertekenaars zou moeten opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum, een investering van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie, het aanpakken van woningnood en het versterken van de basiszorg in wijken.

Lees de brief en het nieuwsbericht op de website van de KNMG