Stafconvent

De medisch specialisten in dienst van een umc zijn verenigd in een Stafconvent. Het Stafconvent werkt nauw samen met de raad van bestuur, onder andere om het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis te verbeteren. Maar ook om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en innovaties.

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plekonderzoek en investeringen in medische apparatuur en innovaties. In universitaire ziekenhuizen zijn medisch specialisten allemaal in dienst van het ziekenhuis. Zij vormen ook een collectief: een stafconvent. Er zijn 8 umc’s en dus 8 stafconventen.

Medisch specialisten versterken hun positie door zich in hun eigen ziekenhuis te verenigen in een ‘collectief’. Hierdoor kunnen zij met hun raad van bestuur snel en makkelijk duidelijke afspraken maken over de (kwaliteit van) zorg die medisch specialisten moeten leveren, maar ook over bijvoorbeeld het vormgeven van juiste zorg op de juiste plek, onderzoek en investeringen in medische apparatuur en innovaties. In universitaire ziekenhuizen zijn medisch specialisten allemaal in dienst van het ziekenhuis. Zij vormen ook een collectief: een stafconvent. Er zijn 8 umc’s en dus 8 stafconventen.

Ondersteuning

De Federatie ondersteunt samen met de LAD medisch specialisten in umc’s bij het positioneren en adviseert hen bij het goed opzetten van een Stafconvent. Daarnaast organiseren de Federatie en de LAD bijeenkomsten voor Stafconventen. De voorzitters komen hier samen om ervaringen uit te wisselen.

Voor advies kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum.

Gelijkgerichtheid

Elk umc heeft volgens de wet een Stafconvent. Het Kaderreglement Stafconventen kan worden gebruikt voor de verdere vormgeving van de positie van de Stafconventen in de umc’s. Het geeft een overzicht van de taken en bevoegdheden en een basis om goede afspraken te maken met de raad van bestuur. Bijvoorbeeld over onderzoek, onderwijs en innovaties.

Een medisch specialist die werkt in een umc heeft doorgaans nog een aantal andere taken vergeleken met een medisch specialist werkzaam in een algemeen ziekenhuis, kliniek of instelling. Zo kan het zijn dat een universitair medisch specialist onderwijs geeft aan studenten geneeskunde en/of wetenschappelijk onderzoek doet.