Doelen

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de zorgtransformatie en een veranderd zorglandschap, maken een belangenbehartiger voor startende medisch specialisten gewenst. Het netwerk startende medisch specialisten zet zich in om verschillende doelen te bereiken:

  • Verbinden en belangenbehartiging van de doelgroep in de breedste zin van het woord.
  • Vertegenwoordigen van de doelgroep binnen Nederland, onder andere als gesprekspartner en aanspreekpunt voor stakeholders ten aanzien van onderwerpen van direct of indirect belang voor de doelgroep.
  • Monitoring en optimalisatie van de arbeidsmarkt voor startende medisch specialisten, bevorderen van goede en eerlijke arbeidsperspectieven.
  • Adviseren en informeren van de doelgroep omtrent arbeidsmarktontwikkelingen en -perspectieven.
  • Ondersteunen van de doelgroep ten aanzien van loopbaanontwikkeling en professionele persoonlijke ontwikkeling.  
  • Pro-actieve rol in de kwaliteitsborging van fellowships en subspecialisaties.
  • Pro-actieve rol bij het vormen van een lange-termijn visie op de zorg, in het bijzonder medisch-specialistische zorg, en de duurzame inzet van medisch specialisten.