Herregistratie

Elke medisch specialist moet ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe eisen voor herregistratie.

Elke medisch specialist moet ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Na afloop van die periode moet de medisch specialist voor blijvende inschrijving voldoen aan de herregistratie-eisen. Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en terug te vinden in het Besluit Herregistratie Specialisten.

Elke medisch specialist moet ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe eisen voor herregistratie.

Elke medisch specialist moet ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Na afloop van die periode moet de medisch specialist voor blijvende inschrijving voldoen aan de herregistratie-eisen. Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en terug te vinden in het Besluit Herregistratie Specialisten.

Nieuwe eisen

Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe eisen ten aanzien van het individuele of groepsfunctioneren (respectievelijk evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie). Er geldt een overgangsregeling voor medisch specialisten waarvan de datum van herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 ligt. De RGS zal dan bij de eerstvolgende herregistratie niet nagaan of de medisch specialist aan de nieuwe eisen heeft voldaan. Naar aanleiding van het nieuwe besluit heeft de Federatie in nauw overleg met de RGS een FAQ opgesteld. Heeft u andere of aanvullende vragen neemt u dan contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD via 030 1344 112 of stuur een e-mail naar info@demedischspecialist.nl.