Herregistratie

Elke medisch specialist moet ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De eisen voor herregistratie zijn vastgelegd in het Kaderbesluit Herregistratie Specialisten. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar.

Na afloop van die periode moet de medisch specialist voor blijvende inschrijving voldoen aan de herregistratie-eisen. Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en terug te vinden in het Kaderbesluit Herregistratie Specialisten.

Na afloop van die periode moet de medisch specialist voor blijvende inschrijving voldoen aan de herregistratie-eisen. Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en terug te vinden in het Kaderbesluit Herregistratie Specialisten.

Nieuwe eisen

Per 1 januari 2020 is het Kaderbesluit op verschillende onderwerpen herzien (respectievelijk evaluatie individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie). Daarna zijn er nog kleine wijzigingen doorgevoerd, waarvan de laatste zijn geaccordeerd in september 2023. Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft de Federatie in nauw overleg met de RGS een FAQ opgesteld. Heeft u andere of aanvullende vragen neemt u dan contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD via 030 1344 112 of stuur een e-mail naar info@demedischspecialist.nl.

Accreditatie begeleide intervisie

Medisch specialisten die deelnemen aan een begeleide intervisiegroep kunnen sinds 1 januari 2020 accreditatiepunten ontvangen. Tijdens deze begeleidingsvorm bespreken deelnemers op systematische wijze hun eigen inbreng. De inbreng richt zich met name op de competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit. Waar de intervisiegroep aan moet voldoen en hoe je accreditatie aanvraagt, lees je hier.