KNMG: Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt volledig

Minister Kuipers kondigt aan dat de 'tweejaarswerkonderbrekingseis', ook wel de tweejaarsregel genoemd, per 1 januari 2023 vervalt. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts in het BIG-register. 
 
Op herhaald verzoek van de Tweede Kamer, liet voormalig minister De Jonge al weten dat de werkonderbrekingseis onevenredig hard uitpakt voor langdurige zieke artsen, terwijl het behoud van zorgprofessionals belangrijk is. Minister Kuipers gaat de regel nu dus daadwerkelijk afschaffen. 
 
Lees het nieuwsbericht op de website van de KNMG