Regelgeving verruimd bij herregistratie en deskundigheidsbevordering

Vanwege de COVID-19 pandemie hanteert het College Geneeskundige Specialismen (CGS) een soepel herregistratiebeleid. Alle specialisten behouden tot 1 januari 2021 hun registratie. Daarnaast zijn er op alle specialisten coulanceregelingen van toepassing.

Specialisten waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) schreef deze groep artsen de afgelopen maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op heeft reageert, blijft in beginsel tot 1 januari 2021 in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september tot en met december 2020 een herinnering om alsnog te herregistreren.

Tegemoetkoming van 10% op gewerkte uren

Voor alle specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eis voor gewerkte uren van 10%. In plaats van gemiddeld 16 uur werken per week geldt een minimum van 14,4 uur per week. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren.

Tegemoetkoming van 20% op deskundigheidsbevordering

Voor alle specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 past de RGS een coulanceregeling toe op de herregistratie-eisen van 20% voor het totaal aan deskundigheidsbevordering. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te behalen bij- en nascholingspunten. De RGS heeft deze coulanceregeling praktisch uitgewerkt door iedere specialist en profielarts, die hiervoor in aanmerking komt, in GAIA 40 punten toe te kennen. Eerder gold de regeling tot 1 januari 2021 voor 10%.

Lees het volledige nieuwsbericht van het CGS