Regelgeving herregistratie verder verruimd

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) verruimt in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) opnieuw de coulanceregeling voor herregistratie. Voor medisch specialisten van wie de registratie uiterlijk 31 december 2026 verloopt, wordt het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met maximaal 66 verminderd.  

De reden voor deze verdere versoepeling is dat CGS en RGS ervan uitgaan dat het voor specialisten door de coronacrisis moeilijker is om te voldoen aan de herregistratie-eisen. Het gaat om een korting van drie uur per maand over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021. De RGS vermindert het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering, voor elke maand die in de beoordelingsperiode van de aanvraag tot herregistratie valt. Maximaal gaat het om 22 maanden x 3 uur = 66 uren deskundigheidsbevordering.   

Lees het hele bericht met voorbeelden op de site van de KNMG