Dure geneesmiddelen

De Federatie vindt het onacceptabel als patiƫnten vanwege de hoge kosten geen medicijnen of behandeling krijgen zoals die volgens de richtlijnen wel geboden zouden moeten worden. Maar het feit is dat er steeds meer dure geneesmiddelen bijkomen. Bij gelijkblijvende financiƫle middelen maakt dat de situatie potentieel onhoudbaar en brengt het de kwaliteit van zorg in gevaar.

De Federatie vindt dat medisch specialisten een rol kunnen spelen in het zoeken naar een oplossing voor de problematiek rondom dure geneesmiddelen en heeft samen met de wetenschappelijke verenigingen het visiedocument dure geneesmiddelen en het rapport Triagesessie Gepast Gebruik Dure Geneesmiddelen opgesteld. Zo zullen medisch specialisten zich altijd inzetten om doelmatig voor te schrijven, mits er goede alternatieven zijn.

Het online dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen van de overheid laat zien wat de vergoedingsstatus is voor dure, nieuwe geneesmiddelen die toegelaten zijn op de Nederlandse markt.

Ga terug naar de overzichtspagina