Zzp’ers belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorg

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. Daarom heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarbij zij de Kamer verzoeken betrokken te worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet oftewel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

De Wet DBA bepaalt wanneer tussen zzp’ers en opdrachtgevers sprake is van een gezagsverhouding, oftewel of het gaat om een opdrachtrelatie dan wel een dienstverband. Op dit moment geldt een overgangsperiode. Het kabinet gebruikt deze periode om met een voorstel te komen voor nieuwe wetgeving. Hoewel gesprekken met veldpartijen plaatsvinden, is vinden de beroepsorganisaties dat zij nog onvoldoende betrokken zijn. En dat is jammer, want de beroepsorganisaties signaleren potentiële tegenstrijdigheden tussen de eerste nieuwe wetgeving en zorgspecifieke wetgeving zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zo moeten ook zzp’ers zich volgens de Wkkgz aan de instellingsregels met betrekking tot de zorgkwaliteit houden. Op grond van de beoogde wetgeving kan dit echter fiscaal worden uitgelegd als duidend op een gezagsverhouding, met als mogelijk gevolg dat in de zorg geen opdrachtgeversverklaringen meer kunnen worden verstrekt.

Administratielast

In mei 2018 heeft het kabinet het actieplan (Ont)Regel de Zorg gepresenteerd. Daarin heeft het Kabinet toegezegd nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken. Ondanks dit voornemen zien medisch specialisten, huisartsen en tandartsen dat er momenteel wetten worden afgerond die veel nieuwe administratieve lasten opleveren (bijvoorbeeld Wmcz, Wtza). Op deze manier nemen de administratieve lasten via de “achterdeur” juist toe. In het geval van de nieuwe wet vraagt de opdrachtgeversverklaring om een extra administratieve handeling. Dit is in het licht van een gewenste vermindering van administratielast een onwenselijke ontwikkeling.

Woensdag 27 juni spreekt de Kamer met minister Koolmees over de nieuwe wetgeving tijdens het Algemeen Overleg (AO) over arbeidsmarktbeleid en Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).