Zorgpartijen sturen gezamenlijke brief gegevensuitwisseling

Volgende week wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft aangegeven regie te pakken op de epd- en ict-problematiek. Waarbij hij in een rap tempo de gegevensuitwisseling in de zorg wil digitaliseren. De medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en ziekenhuizen hebben aan de Tweede Kamer laten weten dit een positieve ontwikkeling te vinden. Uiteindelijk moeten alle acties er voor zorgen dat patiënten en zorgverleners over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Wij hebben daarom drie belangrijke aandachtspunten aan de Kamer meegegeven.

Verplichtstelling ict-leveranciers

Minister Bruins komt met een wettelijke verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling die bindend is voor zorgprofessionals, zorginstellingen en ict-leveranciers. Maar in de uitvoering van de plannen van de minister wordt er vooral ingezet op verplichtingen in de vorm van kwaliteitsstandaarden en accreditatie bij de zorgaanbieders. De verplichtstelling ligt maar beperkt bij de ict-leveranciers. Dit moet anders. De verplichting moet niet alleen liggen bij de zorgpartijen, maar ook minimaal evenredig bij de ict-leveranciers. Alleen door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen kan resultaat worden neergezet.

Meer focus

Het staat voorop dat zorgprofessionals over alle relevante patiënteninformatie moeten kunnen beschikken, op het juiste moment op de juiste plek. Maar dit kan niet in één keer gerealiseerd worden. Om die reden pleiten wij ervoor om te starten met het aanpakken van zaken die voor alle betrokkenen de grootste impact hebben. Te beginnen met het uitwisselen van een Basisgegevensset Zorg en eOverdracht, medicatieoverdracht en beeldbeschikbaarheid (bijvoorbeeld röntgenfoto’s en CT-scans).

Over de grenzen van regio’s

De uitwisseling van gegevens houdt niet op bij de grenzen van de regio – patiënten reizen door het gehele land voor hun zorg. Het is niet wenselijk dat zorginstellingen zich op meerdere infrastructuren moeten aansluiten om hun gegevens met verschillende regio’s uit te wisselen. We hebben dan ook opgeroepen om gegevensuitwisseling over de regio’s heen te organiseren. Hiervoor is centrale coördinatie en ondersteuning nodig.