Zorgkaart Nederland geeft inzicht in werkwijze

Zorgkaart Nederland biedt artsen inzage in haar werkwijze op de website www.zorgkaartvoorprofessionals.npcf.nl. Artsen krijgen antwoord op kritische vragen als ‘kunnen patiënten zomaar kritiek spuien?’, ‘wat moet ik doen als de review van een patiënt niet klopt?’, ‘hoe werkt de redactie van Zorgkaart?’, en ‘wat staat er in de gedragscode?’. De informatie is gepubliceerd in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging en artsenfederatie KNMG. Zo heeft de Federatie onder andere aangegeven welke vragen er leven bij medisch specialisten.

Feedback

Vanaf www.zorgkaartnederland.nl wordt naar de aparte website voor zorgprofessionals verwezen. Op Zorgkaart Nederland laten vele duizenden patiënten weten hoe hun bezoek aan dokter, ziekenhuis of andere zorgverlener is verlopen. Het merendeel van de waarderingen is positief: alle beroepsgroepen krijgen gemiddeld een ruime voldoende van de patiënt. Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten adviseert de online reviews van patiënten te gebruiken om de geboden kwaliteit van zorg te verbeteren. ‘Vanuit de Federatie verwelkomen we gekanaliseerde feedback. Dat is ook de reden waarom we participeren in de adviescommissie van de reviewsite’, zegt Daniëls. In de adviesraad zitten vertegenwoordigers van alle grote spelers in het zorgveld. Artsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen denken geregeld mee over de vraag hoe Zorgkaart Nederland nog betrouwbaarder kan worden.

Vinger aan de pols

Veel artsen denken ten onrechte dat een patiënt zomaar een review op Zorgkaart Nederland kan plaatsen. Dat is niet het geval. Elke waardering wordt door een redactie beoordeeld voor plaatsing op de website. De Federatie blijft echter wel sceptisch. Daniëls: ‘Waar we als Federatie moeite mee hebben, is de nare toon van sommige waarderingen. Veel dokters vinden dat het te makkelijk wordt gemaakt om anoniem vrijuit te schelden of aantijgingen te plaatsen. Scheldkanonnades, gal spuwen en artsen afbranden is onacceptabel. Daar zullen we Zorgkaart Nederland ook op aanspreken. We houden een vinger aan de pols.’ Zorgkaart Nederland stelt dat er pas een betrouwbaar beeld is van een individuele zorgverlener als deze negen of meer waarderingen heeft. Voor instellingen ligt de ondergrens op dertig waarderingen.