Zorgen over nieuw wetsvoorstel zzp’ers

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Federatie Medisch Specialisten is samen met andere branche- en beroepsorganisaties van onder meer tandartsen en huisartsen bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen.

Duur opdracht

Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. In de eerste voorstellen van de wet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat het voornemen om de duur van een opdracht te beperken tot een jaar. Terwijl voor de continuïteit van de zorg het van groot belang is dat de termijn flexibel blijft. Een opdracht langer dan een jaar is in de zorg namelijk niet ongebruikelijk. Hierbij valt te denken aan vervanging bij ziekte of studie. Daarnaast wil het ministerie de duur van de opdracht van tevoren laten bepalen. In de praktijk is dit door de onvoorspelbare aard van de zorgvraag haast onmogelijk.

Andere voorstellen

Ook is het voornemen om in de wet op te nemen dat zzp’ers zich niet meer met kernactiviteiten zouden mogen bezighouden. Zorgverleners die als zzp’er werken beoefenen nu juist meestal de kernactiviteit, het verlenen van zorg, van de opdrachtgever uit en verrichten vergelijkbare werkzaamheden als de zorgverlener die zij vervangen. Tot slot staat in de eerste voorstellen dat het aansturen van een arts in opleiding door een zelfstandig medisch specialist als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding kan worden gezien. Volgens de Federatie en andere zorgorganisaties staat dit op gespannen voet met de wet BIG.

Opnieuw zorgen gedeeld

De Federatie heeft samen met de branche- en beroepsorganisaties opnieuw haar zorgen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geuit. Medisch specialisten kunnen met vragen altijd terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.