Zondagsdienst in drie ziekenhuizen

Drie ziekenhuizen houden in juli een zondagsdienst voor een betere Cao Ziekenhuizen. Op dinsdag 2 juli start Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, gevolgd door het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen op 3 juli. Op woensdag 10 juli is er een zondagsdienst in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Medisch specialisten kunnen niet meedoen omdat zij niet onder deze cao vallen, maar steunen de acties van hun collega’s wel.

Werkdruk

Betere cao-afspraken zijn noodzakelijk om het werken in een ziekenhuis aantrekkelijk te houden. Werknemersorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is echter niet ingegaan op het ultimatum voor een betere Cao Ziekenhuizen van de LAD/FBZ en de andere werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV. De bonden willen onder andere dat de werkdruk wordt aangepakt, onder meer door de administratieve lasten te verminderen en de hersteltijd na bereikbaarheidsdiensten en nachtdiensten te verlengen. Daarnaast is salarisplafond te laag, juist in deze tijd van personeelstekorten. Dat moet meer marktconform.

Diverse acties

Omdat de NVZ geen (financiële) ruimte biedt in de onderhandelingen, wordt nu de druk opgevoerd door middel van acties. In Alkmaar, Assen en Eindhoven worden zondagsdiensten gedraaid. In andere ziekenhuizen worden de komende tijd andere acties georganiseerd zoals protestbijeenkomsten, sit-ins, speeddates op bepaalde onderwerpen en andere ludieke activiteiten. Binnenkort vinden bijeenkomsten plaats voor werknemers, onder andere in ziekenhuizen waar een zondagdienst op stapel staat. Tijdens deze bijeenkomsten bepalen de lokale actiecomités samen met hun achterban de vervolgstappen. De Federatie en de LAD/FBZ roepen medisch specialisten op om mee te denken en hun collega’s te steunen.