Winnifred van Lankeren benoemd als bestuurslid Federatie per 1 april 2024

De Algemene Vergadering stemt in met de benoeming per 1 april van radioloog en opleider Winnifred van Lankeren tot nieuw bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten met de portefeuille Opleiding. Van Lankeren wordt daarmee de opvolger van kinderarts Hein Brackel wiens termijn afloopt. De benoeming geldt voor 3 jaar. 

Winnifred van Lankeren is werkzaam als thoraxradioloog en opleider in het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast is Van Lankeren secretaris van de commissie onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Radiologie en zit zij in het dagelijkse bestuur van de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC.

Van Lankeren: ‘Opleiden ligt mij na aan het hart. Klimaat, duurzaamheid en open kansen voor iedereen moet een plek gaan krijgen in de opleiding en zullen daarbinnen bewaakt moeten gaan worden. Daar wil ik mij in de komende jaren graag hard voor maken. Naast het maken van slimme plannen en dappere beslissingen over hoe onder andere om te gaan met een terugloop aan aios en de druk die zij kunnen ervaren tijdens hun opleiding.’

Winnifred van Lankeren benoemd als bestuurslid Federatie