Wijziging registratie multidisciplinair overleg

In een multidisciplinair overleg mag iedere beroepsbeoefenaar registreren. In de gewijzigde versie van de Registratiewijzer van de Federatie staat beschreven op welke manier deze registratie correct verloopt. Zo moet de registratie onderdeel zijn van het dbc-zorgproduct van de hoofdbehandelaar en horen bij de zorgvraag die in het multdisciplinair overleg wordt besproken.

Per multidisciplinair overleg mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden. Er kunnen bij een multidisciplinair overleg meerdere hoofdbehandelaars betrokken zijn, bijvoorbeeld een oncoloog en mdl-arts bij een patiënt met kanker. Wanneer er sprake is van slechts één hoofdbehandelaar, worden de zorgactiviteiten gekoppeld aan die hoofdbehandelaar. Ook een physician assistant of verpleegkundig specialist kan deelnemen aan een multidisciplinair overleg of multidisciplinair consult, samen met of in plaats van de medisch specialist van het betreffende specialisme. Als zij samen deelnemen, telt dit als één specialisme. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit niet nog een polikliniekbezoek vastleggen in zijn dbc-zorgproduct.