Wettelijke verplichting gegevensuitwisseling per 2021

Minister Bruins voor Medische Zorg is van plan om in de zomer 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen om gegevensuitwisseling in de zorg per 1 januari 2021 verplicht te stellen. Dit stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief bevestigt de minister de oproep van de Federatie om voldoende aandacht te besteden aan de gebruikersvriendelijkheid van de systemen en het verbeteren van de kwaliteit van zorg zonder extra administratieve lasten.

Afgelopen tijd heeft de Federatie samen met V&VN, NVZ en LHV gepleit om naast regie ook focus aan te brengen in de aanpak omtrent gegevensuitwisseling en vooral te starten met de zaken die voor alle betrokkenen de grootste impact hebben. Te beginnen met het uitwisselen van een Basisgegevensset Zorg en eOverdracht, medicatieoverdracht en beeldbeschikbaarheid (bijvoorbeeld röntgenfoto’s en CT-scans). Naast deze drie onderdelen heeft minister Bruins aangegeven met nog 10 onderdelen te willen starten in de zogenaamde concept Roadmap. De lijst wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt waarbij vooral wordt gekeken naar de haalbaarheid.

Gezamenlijke inspanning

Volgens de minister is het geen eenvoudige klus omdat de verschillende beroepsgroepen hun ‘eigen taal spreken’. Hij kondigt dan ook aan dat eenheid van taal in de wet wordt vastgelegd. Daarnaast worden er via de wet eisen gesteld aan de ict-leveranciers. Zorgaanbieders hoeven dit volgens de minister niet via de eigen inkoop af te dwingen. De Federatie pleit al langere tijd voor gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. De wettelijke verplichting moet niet alleen liggen bij de zorgpartijen, maar ook minimaal evenredig bij de ict-leveranciers.