Wet elektronische gegevensuitwisseling door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ) met algehele stemmen aanvaard. Internist en bestuurslid van de Federatie Iris Verberk: ‘Met het aannemen van de WEGIZ wordt een mooie, eerste stap gezet om te komen tot een gestructureerde, gedigitaliseerde uitwisseling van gegevens in de zorg. Het is goed dat de Eerste Kamer dit voorstel heeft aangenomen.’ 

Adequate gegevensuitwisseling is belangrijk omdat gebrekkige uitwisseling van medische gegevens ten koste gaat van patiëntveiligheid. Problemen met de gegevensuitwisseling zijn een belangrijke oorzaak van de administratielast die zorgprofessionals ervaren. Eerder nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel ook al unaniem aan.

Meerjarenagenda WEGIZ

Binnen de WEGIZ wordt gewerkt met een meerjarenagenda die periodiek wordt bijgewerkt. Op de meerjarenagenda WEGIZ staan gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om verplicht elektronisch te laten verlopen. Vier gegevensuitwisselingen worden op dit moment met voorrang uitgewerkt: 

  • Overdracht basisgegevens tussen medisch-specialistische instellingen 
  • Uitwisseling van beeld en verslag tussen medisch-specialistische instellingen 
  • Verpleegkundige overdracht 
  • Medicatieoverdracht
  • Acute zorg

Lees op onze themapagina welke acties de Federatie de afgelopen jaren heeft ondernomen.