Werken als zzp’er: wat is mogelijk na 1 januari 2021?

Het is belangrijk dat er voor zzp’ers duidelijke regelgeving komt. Juist nu, tijdens de coronacrisis, blijkt hoe essentieel zij zijn voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Dat is wat de Federatie Medisch Specialisten, LHV, KNMT en VvAA hebben benadrukt in een gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) over de nieuwe regelgeving voor zzp’ers.

Met de nieuwe regelgeving moeten enerzijds (de opdrachtgevers van) zzp’ers zekerheid krijgen over de beoordeling van hun werkrelatie. Anderzijds moet schijnzelfstandigheid worden voorkomen. Tijdens het gesprek zijn er drie punten besproken die relevant zijn voor medisch specialisten die als zelfstandige werken en voor degenen die hen inschakelen.
  • De branchespecifieke modelovereenkomsten die we hebben ontwikkeld in overleg met de Belastingdienst, kunnen ook na 1 januari 2021 gebruikt blijven worden;
  • Er wordt door SWZ gewerkt aan een webmodule waarmee een opdrachtgever kan bepalen of een opdracht buiten dienstbetrekking wordt beschouwd. In januari 2021 start een pilot om te testen of de module ook zorgverleners op maat gemaakt kan worden. Medisch specialisten die willen helpen om de module te testen, kunnen zich aanmelden bij Daphne Huskens, d.huskens@demedischspecialist.nl;
  • Tot eind oktober 2021 voert de Belastingdienst een mild handhavingsbeleid.