‘Werken aan patiëntveiligheid is werken aan verbinding’

Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid van de Federatie treedt in 2021 op als voorzitter van het programma Tijd voor Verbinding. Het programma ambieert in de komende vier jaar de patiëntveiligheid te verbeteren en de potentieel vermijdbare schade in de medisch-specialistische zorg verder terug te dringen. Het programma voorziet in een bottum-up aanpak vanuit het ‘leren van de praktijk’ (Safety-II-gedachtegoed). Tromp: ‘Het is cruciaal dat zorgprofessionals zelf meedenken over het beleid en de vertaling naar de werkvloer.’

Om de ambitie te realiseren richt het programma zich vooral op de thema’s antistollingszorg, kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek (tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt). Het nieuwe veiligheidsdenken Safety II en de veiligheidsergonomie vormen de rode draad door de thema’s. Voor alle thema’s zijn expertteams samengesteld op voordracht van de betrokken brancheorganisaties.

Werken aan verbinding

Selma Tromp: ‘Patiënten moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat zorg veilig is. Om de patiëntveiligheid op de werkvloer te verbeteren, denken zorgprofessionals zelf mee over het beleid en de vertaling hiervan naar de werkvloer. Zij weten immers als geen ander waar verbetermogelijkheden liggen voor veilige zorg. Daarom zijn de expertteams samengesteld uit meerdere medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen uit het veld. Werken aan patiëntveiligheid is werken aan verbinding tussen de verschillende zorgprofessionals, maar ook bijvoorbeeld tussen de instellingen.’

Stimuleren en ondersteunen

Het programma Tijd voor Verbinding stimuleert en faciliteert het ontstaan van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen patiënten, zorgprofessionals en instellingen voor medisch-specialistische zorg om samen een volgende stap te zetten in het verbeteren van patiëntveiligheid. Naast de expertteams is er een programmateam bestaande uit onder meer netwerkbouwers en veiligheidsadviseurs. Het programmateam kan vanuit inhoudelijke kennis en kunde in de volle breedte ondersteunen, begeleiden en verbinden.

Programmapartijen

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Dit gebeurt in opdracht van en met subsidie van het ministerie van VWS.
Het voorzitterschap van het programma rouleert onder de zes brancheorganisaties.

Nieuwe website

Op 1 februari is de website van het programma www.programmatvv.nl gelanceerd. De website zal in de komende jaren een verzamelplaats worden van goede voorbeelden en praktische tools.

Minister Van Ark over het programma Tijd voor Verbinding