Werkafspraken Verantwoord wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars hebben werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie gewisseld worden. Deze wisseling dient dan goed begeleid te worden. De werkafspraken worden als addendum toegevoegd aan de leidraad Verantwoord wisselen (versie 1.1, november 2022)

Aanleiding voor het maken van deze aparte werkafspraken was dat het wisselen van geneesmiddelen met een hulpmiddel – zoals inhalatiemedicatie – gezien wordt als cruciaal en complex in de zorgpraktijk en het mede daardoor ingewikkelder is om tot goede afspraken te komen. De werkafspraken gaan over situaties waarin bestaande patiënten om niet-medische redenen wisselen van inhalatoren met dezelfde werkzame stof en het als equivalent geregistreerde gewicht per dosis. Op basis van individueel persoonsgebonden factoren kan de voorschrijver altijd besluiten dat er sprake is van 'medische noodzaak' waarbij niet wordt gewisseld.

Betrokken partijen spannen zich in om het wisselen van inhalatiemedicatie bij goed ingestelde patiënten te beperken tot maximaal een keer per vier jaar. Daarnaast informeren partijen elkaar, zodra zij weten dat er een wisseling voor een bestaande patiëntengroep aankomt. Als er gewisseld wordt van inhalatiemedicatie dragen apotheker, arts, praktijkondersteuner en/of (long)verpleegkundige zorg voor goede begeleiding van de patiënt. Bovendien krijgt iedere patiënt minimaal jaarlijks, en indien nodig vaker, een herhaalinstructie en inhalatiecontrole aangeboden om goed gebruik van inhalatiemedicatie te bevorderen. 

Voor de praktische uitwerking en uitvoering van deze afspraken wordt aangesloten bij de bestaande structuur van de Leidraad Verantwoord Wisselen in samenwerking met alle bij het addendum betrokken partijen.