Website Landelijk Netwerk Groene OK

Hoe ga je aan de slag met het verduurzamen van de OK in jouw ziekenhuis? De nieuwe website www.degroeneok.nl van het Landelijk Netwerk Groene OK geeft hiervoor concrete handvatten. Naast een stappenplan om een ‘Greenteam’ te formeren, vind je op de site diverse tips en inspirerende voorbeelden om de CO2-uitstoot en het afval veroorzaakt door operatiekamers drastisch te verminderen.

Het Landelijke Netwerk focust daarnaast op vijf thema’s: anesthesiedampen en medicijnresten, plastic afval, energie, het circulair gebruik van instrumentarium en een landelijke richtlijn duurzaamheid. Zo kan het reduceren van instrumentarium op de OK snel grote besparingen opleveren. Ook wil het netwerk ervoor zorgen dat met name in de avond en de nacht het energieverbruik omlaag gaat door de luchtbehandeling ’s nachts op stand-by te zetten. Een landelijke richtlijn heeft als doel om het thema duurzaamheid structureel te borgen in nieuwe en in de revisie van bestaande richtlijnen.

Wetenschappelijke verenigingen

Het Landelijk Netwerk de Groene OK stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Vijftien wetenschappelijke en beroepsverenigingen vormen samen dit landelijk netwerk, waaronder de wetenschappelijke verenigingen voor chirurgen, anesthesiologen, gynaecologen, orthopeden, urologen, kno-artsen en oogartsen. De verenigingen zijn net als de Federatie Medisch Specialisten en 200 andere partijen ondertekenaars van de Green Deal Zorg.

Lees ook