Steeds meer initiatieven voor duurzamere zorg

De CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030, circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, minder medicijnresten in het drinkwater en een gezonde werk- en leefomgeving voor het zorgpersoneel en patiënten. Dat is het streven van de Green Deal Duurzame zorg van het ministerie van VWS. De Federatie Medisch Specialisten is een van de 200 organisaties die participeren in dit programma. Op 1 oktober organiseert het programma een online congres over duurzame zorg, dat in het teken staat van het groeiend aantal initiatieven om de zorg te verduurzamen.

Tijdens het online congres ‘Duurzame zorg, wat doe jij?’ staat de vraag centraal welke maatregelen er nodig zijn om de zorg minder vervuilend te maken. Uit onderzoek blijkt dat de zorg voor 5% verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot op aarde. Ziekenhuizen hebben hier een groot aandeel in, want ze zijn grootgebruikers van energie, produceren grote hoeveelheden afval en consumeren grote hoeveelheden chemicaliën, papier, water en andere grondstoffen.

Tij keren

Inmiddels zijn er honderden initiatieven gestart om het tij te keren: van het verzamelen van koffiedrab tot het verbouwen van een ziekenhuis, kleine en grote aanpassingen helpen de zorg duurzamer te maken. Andere voorbeelden zijn programma’s om de vitaliteit van hun patiënten te verbeteren, en het voorkomen van verspilling van voedsel en medicijnen. Er wordt geïnvesteerd duurzame kleding voor het zorgpersoneel en in digitale zorg zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Landelijk netwerk

Ook de wetenschappelijke verenigingen hebben meer en meer aandacht voor duurzame zorg. Vijftien wetenschappelijke verenigingen hebben zich onlangs verenigd in het Landelijk Netwerk Groene OK. Hun doel is de CO2 uitstoot en het afval veroorzaakt door operatiekamers drastisch te verminderen. Daarnaast is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) het project Gynae Goes Green gestart en staat 2021 in het teken van het thema Duurzaamheid.

Kent u een interessant initiatief dat helpt de zorg te verduurzamen? Laat het ons weten via communicatie@demedischspecialist.nl. Meer weten over het congres? Lees het programma.