Voorlopig nog geen nieuwe Cao UMC

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De werkgeversorganisatie wil het SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst van een nieuw kabinet eerst afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao. Dat is de uitkomst van de zesde overlegronde op 12 maart.

De werknemersorganisaties gingen op 12 maart voor de zesde keer om tafel met de NFU om te praten over een nieuwe Cao UMC. Ze hebben gezamenlijk nogmaals benadrukt een structurele salarisverhoging voor alle umc-medewerkers als ‘harde voorwaarde’ te zien. De NFU begrijpt die wens, maar vindt een loonstijging in welke vorm dan ook gezien de beperkte financiële ruimte niet verantwoord. ‘We vinden het jammer dat de NFU de bal bij een nieuw kabinet legt en zelf geen verantwoordelijkheid neemt als werkgeversorganisatie’, aldus onderhandelaar Jan Willem Le Febre namens de LAD en de Federatie Medisch Specialisten. ‘De werkdruk is immers hoog en de personeelstekorten zijn groot. In antwoord op de lage instroom en hoge uitstroom in de zorg is een loonstijging voor alle functiegroepen belangrijk om het werken in umc’s aantrekkelijk te houden.’